เปิดรับอาสาสมัครไทย 5 ท่าน!

เข้าร่วมค่ายเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ และทำกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์

ณ บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 16-29 เมษายน 2560

ลักษณะกิจกรรม
– สำรวจแหล่งน้ำ และแหล่งเรียนรู้ในป่าต้นน้ำ บริเวณน้ำตกคลองน้ำน้อยหรือน้ำตกมโนราห์
– สร้างฝายกั้นน้ำ บริเวณคลองโคกไทรและคลองน้ำน้อย
– กิจกรรมกับเด็ก
– ทำแผนที่ภูมิศาสตร์ชุมชน แผนที่เดินดิน ปฏิทินฤดูกาล
– รณรงค์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
– กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ผักและสมุนไพร ปลอดสารพิษ
– กิจกรรมสอนภาษานานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,650 บาท พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกจากสมาคมฯ 1 ตัว

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsazViTGxhWkdqX0E

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsajRWS1NXYUY3b2c

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ dalaa.thailand@gmail.com
โทรศัพท์ 08-9738-7417 (พี่เอ๋)

ค่าใช้จ่าย : 2650