โครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ล่องเรือเก็บขยะ&ปลูกต้นลำพู
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

[ สถานที่ ]
ชุมชนตลาดน้ำทาค่า จ.สมุทรสงคราม
วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน

[ ความตั้งใจ ]
๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. คืนความสมบูรณ์ในเชิงระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ
๓. ปลูกต้นลำพู เพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติ
และเป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย
๔.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน  กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ 8 ปีขึ้นไป (เพื่อความพร้อมเป็นหมู่คณะ กิจกรรมในครั้งนี้ขออนุญาตรับเฉพาะผู้ที่เดินทางพร้อมรถบัสเท่านั้น) 

[เดินทางโดย ] รถบัสพัดลม  และล่องเรือพาย

จุดขึ้นรถบัส ปตท สนามเป้า ห่าง BTS สนามเป้า 500 เมตร และ ป้ายรถเมล์บิ๊กซีพระราม ๒

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท ( 400 บาท )
โดยแจกแจงดังนี
สมทบทุน เหมารถบัสพัดลม
สมทบทุน ค่าเรือพาย
สมทบทุน ต้นกล้าลำพู
สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน
สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
สมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรง ลงเงิน) ทำงานแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐. ๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลม( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ นะครับ)

สำรับอาสาสมัครท่านใด ที่รอขึ้นรถป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒ รถบัสจะไปถึงประมาณเวลา ๐๘.๐๐ น.

ระหว่างเดินทางพักรถรับประทานอาหารเช้า ๓๐ นาที (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ชี้แจงกิจกรรม , พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดศรีศรัทธาธรรม สวัสดิการอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ ,
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ&ปลูกต้นลำพู&ขุดลอกคลอง และ ซื้อของฝาก เดินชมตลาดน่ำท่าคา ตลาดชุมชนอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๐๐ ปี
เวลา ๑๔.๐๐ น – ๑๕.๓๐ น. กลับมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่วัดศรีศรัทธาธรรม และ สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เดินทางมาไหว้พระวัดนางตะเคียน กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่งเรือง พระเก่าแก่อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี สิงศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน คลอดงนางตะเคียน

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เว็บไซต์ http://www.อาสาสมัคร.com


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

[ กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ ]
https://docs.google.com/forms/d/1Kwwzf0uAcqurJoGZ9ABT4x4loBSf35jpr8gvoK2UgsY/viewform?usp=send_form

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วรอการติดต่อกลับทางเมล์ 

ค่าใช้จ่าย : 400