โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project)
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..

[ สถานที่ ]

๑.วนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project) เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.8 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็นพันธุ์ไม้ที่เก็บมาจากวนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน เช่นต้นสำโรง ตะโก ชี่ชัง หางนกยูง ลูกหว้าป่า ต้นกร่าง ต้นไทร
๒. พักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ

◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

[ ความตั้งใจ ]

๑.ส่งเสริมการตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
๒.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๓.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๔.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๔๕๐ ( 450 บาท )
กรณีเดินทางมาเองสมทบทุนกิจกรรม  ท่านละ ๒๐๐ บาท (200)

 

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)
๓. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.สมทบทุนค่าบำรุงอุทยาน
๕.สมทบทุนช่วยค่าน้ำมันรถ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่  ที่เดินทางมาคอยดูแล ระหว่างเดินป่า

◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

Image result for ลงทะเบียน ไอคอน
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ

เวลา ๐๗.๔๐ น. รถบัสจอดรับอาสาสมัคร ที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี เซ็นทรัลพระราม ๒ (จะมีทีมงานลงไปเรียกท่านขึ้นรถ กรุณมารอให้ตรงเวลาด้วย)

เดินทางมาเอง นัดพบ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นัดพบที่หน้าอาคารจุดบริการนักท่องเที่ยว วนอุทยานเขานางพันธุรัต (แนะนำให้มาก่อนเวลาเพื่อความพร้อม หากรถบัสมาสายให้รอก่อนนะครับ )

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงวนอุทยานเขานางพันธุ์รัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ กล่าวต้อนรับ และ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project ) ช่วงเช้า

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักทานข้าว แบบชาวค่ายอาสา กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน …ข้าวเหนียวหมู / ไก่ห่อใบตอง (มื้อ ๑)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.5 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ฯ

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๕.๕๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายหาดชะอำ
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. พักผ่อน รับประทานอาหารเย็นเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ ตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ในภาพอาจจะมี อาหาร ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, ชายหาด, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, มหาสมุทร, เด็ก, ท้องฟ้า, ชายหาด, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

 [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvqgfl6mYS3AsSM2DTmikBWMsDaSdVOldIKiaDGw2fF4euw/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

  • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ อาจจะตอบช้าหรือไม่ได้ตอบกลับ ต้องขออภัย

ค่าใช้จ่าย : 450