ปรับปรุงสวนหย่อมชุมชน2” เทปูนที่นั่งและปลูกต้นไม้ 24 เม.ย.
Volunteer to renovate community garden for urban-poor in Thailand
อาทิตย์ 24 เม.ย. 59 / Apr.24,2016
ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม. Poonsap Community, Bkk

กิจกรรมครั้งนี้ต่อเนื่องจากการปรับพื้นที่ เอาขยะออก และก่ออิฐ ทำแนวที่นั่งและกระบะปลูกต้นไม้ไป เมือมีนาคมที่ผ่านมา เราจะทำต่อจากคราวที่แล้วหลังจากปูนที่ก่อทิ้งไว้แห้งแล้ว ซึ่ง เราจะแปลงพื้นที่รกร้างนี้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรเพื่อชุมชน ชุมชนพูนทรัพย์ เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน ย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีประมาณ 210 ครัวเรือน
แม้จะได้บ้านอาศัยเป็นหลักแหล่งแล้ว และมีพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเอื้ออำนวยต่อเด็ก เยาวชน ครอบครับ ผู้สูงอายุ แต่พื้นที่ที่จะใช้อำนวยความสะดวกยังไม่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ได้ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณภาครัฐ อีกทั้งการดูแลโดยลำพังโดยชุมชนก็ไม่เพียงพอ จึงยังต้องการการสนับสนุนจากภายนอกในการปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง
ในการนี้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ประสานการจัดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สวนย่อมข้างศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรสำหรับเด็กในการใช้พื้นที่ระหว่างวันเปิดเรียน ให้เป็นพื้นที่พักผ่อน ทำกิจกรรมร่วมกันของคนและครอบครัวในชุมชน โดยพิจารณาสร้างที่นั่งถาวรคอนกรีตรอบสวน

กำหนดการ
08:30 พบกันที่ศูนย์หน้าศูนย์เด็กในชุมชน (รายละเอียดการเดินทางด้านล่าง) ลงทะเบียน
09:00 รู้จักชุมชน แบ่งภารกิจ กิจกรรมอาสา
12:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 (ต่อ) ภารกิจอาสา
16:30 สรุปกิจกรรม เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ให้ท่านเตรียม ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า และขวดเติมน้ำ ติดตัวไปด้วย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
**นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัคร และความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

– ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรมและอาหารเที่ยง คนละ 230 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป้นชื่อสำรอง หากมีคนโอนเต็มก่อนท่านก็จะเสียสิทธิ์ ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail: volunteerservice@gmail.com Website: www.thaivolunteer.org

Volunteer to renovate community garden for urban-poor in Thailand
At Poonsap Urban-poor community, Bangkok
Shedule
08.30 Arrival to Poonsap community
09:00 Start volunteer activity to renovate community garden
12:00 Lunch
13:00 Continue volunteer activity
16:00-16:30 Finish volunteer work, sharing volunteer experience with community member and volunteers
Community Location Soi Permsin 18, Saimai, Bkk

ที่ตั้งชุมชน และการเดินทาง
ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม.
เดินทางโดนรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล ขึ้นรถได้ที่รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน หน้าเสถียรธรรมสถาน หรือภายในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 หากรถจอดซ.20 ให้เดินมุ่งไปทางซ.18

มาทางสะพานใหม่ ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงที่ ซ.เพิ่มสิน 18

ขับรถไปเอง จากรามอินทรา-วัชรพล มุ่งไปตามถนนวัชรพล จนถึงจุดตัด ถ.รัตนโกสินสมโภชน์ ให้เลี้ยวซ้ายไป U-turn เข้าซอยวัชรพลต่อ และขับไปจนถึงสามแยกตัดถนนเพิ่มสิน เลี้ยงซ้ายไปจนถึงซ.เพิ่มสิน 18 จากพหลโยธิน 54/1 ขับไปจนถึงทางแยกซ้ายมือไปเพิ่มสิน

….เข้าซอย18 ไปในซอยราว 30 เมตร เลี้ยวซ้ายจะเจออาคารที่ทำการชุมชน (จุดนัดพบ) ถัดไปจะเป็นศูนย์เด็ก และบริเวณที่จะทำสวนหย่อม

สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “ปรับปรุงสวนหย่อม2, 24 เมย.” ชื่อ/สกุล ..... E-mail ..... เบอร์โทร.... อาชีพ....

ค่าใช้จ่าย : 230 บาท