กิจกรรม ล่องแพ ปลูกป่า
28 ส.ค. 2559 ณ แม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม
หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นองค์กรจัดงานการกุศล ที่มุ่งเน้นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมนี้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้จัดเครือเดียวกัน)
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559
07.00 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.25 น

– เดินทางโดยรถปรับอากาศ (รถแอร์), รับชมสื่อ VDO CD / DVD ภาพยนตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างเดินทาง

08.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงนครปฐม แวะนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 30 นาที
10.45 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้เวลาเยี่ยมชม ถ่ายภาพ และซื้อของ 30 นาที
11.45 น ลงแพ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (นั่งล้อมวงกัน แยกเป็นโต๊ะ เมนูหลักเช่น ปลาทับทิมทอดสามรส ต้มยำรวมมิตร (หม้อไฟ) และอื่นๆ อีก 2-3 อย่างพร้อมผลไม้ , ท่านที่มีปัญหาในการทานอาหาร เช่น รับประทาน เจ มังสาวิรัติ ฮาลาน ฯลฯ โปรดแจ้งมาในข้อมูลผู้สมัคร เพื่อจะได้จัดเตรียมแยกไว้)
13.00 น วิทยากรกล่าวต้อนรับ สมาชิกทุกคนแนะนำตัว (มีไมค์และเครื่องขยายเสียงบนแพ)
– กิจกรรมกลุ่ม สานสัมพันธ์หมู่คณะ
– แจกวัสดุ อุปกรณ์ หนังสติ๊ก และกระสุนเมล็ดพันธุ์
– เริ่มออกเดินทางโดยใช้เรือยนต์ลากจูงแพล่องไปตามลำน้ำแควใหญ่
– ถึงแม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นบริเวณที่แควใหญ่กับแควน้อยไหลมาบรรจบกัน ล่องขึ้นไปตามแม่น้ำแควน้อย
– ให้สมาชิกเตรียมหนังสติ๊กและกระสุนเมล็ดพันธุ์ให้พร้อม เมื่อล่องแพผ่านบริเวณป่าสองข้างทาง จะเคลื่อนแพเข้าใกล้ริมฝั่ง ให้สมาชิกระดมยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ขึ้นบนฝั่ง
13.45 น ลากแพเข้าจอดเทียบท่า แวะเยี่ยมสุสานทหารพันธมิตร “เขาช่องไก่” เพื่อไว้อาลัยและระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ( 30 นาที )
14.35 น ล่องแพไปชมช่องเขาขาด และถ้ำเขาปูน
16.30 น กลับขึ้นฝั่ง ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณอนุสาวรีย์ปลายี่สก สัญลักษณ์สัตว์นำโชคของจังหวัดกาญจนบุรี
17.00 น ขึ้นรถเดินทางกลับ แวะซื้อของฝาก 20 นาที เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 19.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)
รับสมัคร 50 คน (เดินทางไปกับรถบัส)
ค่าสมัครคนละ 800 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารกลางวัน 5-6 อย่างและเครื่องดื่ม (น้ำแข็ง น้ำเปล่า และน้ำอัดลม ไม่มีแอลกอล์ฮอล์)
(3) ค่าเหมาแพและเรือลากจูง
(4) วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ หนังสติ๊ก และกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า (สำหรับกระสุนเมล็ดพันธุ์ ผู้จัดเตรียมให้ สมาชิกไม่ต้องเอามา เพราะถ้าสมาชิกเอามาร่วมแล้วไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าประจำถิ่น อาจจะผิดหลักการ ส่วนหนังสติ๊กถ้ามีของส่วนตัวก็สามารถนำมาร่วมได้)
(5) เอกสารประกอบการเรียนรู้ (โบรชัวร์)
(6) สตาฟและวิทยากร
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร
(สำหรับคนที่ขับรถไปเองจำกัดจำนวนไม่เกิน 6 คนหักลดค่าสมัครเหลือ 550 บาท)

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) https://www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรม (ล่องแพปลูกป่า)

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)
 
2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านยืนยันการสมัคร
 
3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/1039417396093851 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน
 
 
ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEvent.or.th
ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ
 
ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/1039417396093851
กรีน อีเว้นท์ Green Event

ค่าใช้จ่าย : 800 บาท