โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม สงบ ร่มเย็น เป็นไม้กวาด 
วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.)

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ??€??”??‡??

[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


[ สถานที่ ] 
๑.วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
– สถานที่ฝึกทำไม้กวาด ถวายวัด
– สถานที่พัก นอนศาลาวัด เตรียมเครื่องนอนมาเอง

๒.ตลาดน้ำท่าคา (ตลาดน้ำเก่าแก่ของชุมชน )
– ชมวิถีชุมชน ทานอาหารพื้นบ้าน
– ปั่นจักยานในสวนมะพร้าว ออกกำลังกาย
– ล่องเรือพาย ชมหิ่งห้อย

๓.วัดนางตะเคียน วันเก่าแก่ประจำชุมชน ปั่นจักยานมาทาน ข้ามต้ม ข้าวแห้งของชาวบ้านถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่นเรืองไหว้แม่ยักษ์ใหญ่ วัดนางตะเคียน
๔.วัดมณีสรรค์ ปั่นจักยานเส้นทางสวนมะพร้าวไปถวายไม้กวาดในตอนเช้า
๕.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่กลอง
๕.ตลาดน้ำอัมพวา  พักผอนหย่อนใจ ซื้อของฝาก รับประทานอาหารเย็นริมน้ำตามอัธยาศัย


รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน  ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 300 บาท
ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสพัดลม ๒ วัน
๒.สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าอาหารน้ำดื่ม
๒.ค่าล่องเรือพายชาวบ้าน ชมหิ่งห้อย 50 – 60 บาท
๓.ร่วมบริจาค สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟวัด ชำระหนี้สงฆ์  ตามกำลังศรทัธา
๔.ค่าเช่าจักรยาน 100 บาท
(ใครมีจักยานส่วนตัวสามารถนำมาขึ้นรถบัสได้ )


[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม] 
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด
๕.กิจกรรมเหมาะกับ ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

*มีเอกสารรับรองจิตอาสา รับรอง 16 ชั่วโมง*


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWdaUd-KkivJq7jjTR10bFLwQqsDrABK8yK2UbjymratyBTQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??•??‰??™??„?????‰ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡


กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
(อาสาที่ขึ้นรถ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ หรือหน้าร้านหมูกระทะอิ่มจังรถจะไปถึงเวลา ๒๑.๐๐ จะมีทีมงานลงไปรับ)

เวลา ๒๓.๐๐ น. รถบัสเดินทางถึง วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๕.๐๐น. – ๐๖.๐๐ น.ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมชุดออกำลังกาย
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รวมตัวหน้าลานวัด อบอุ่นร่างกาย เพื่อเตรียมตัว ปั่นจักยานออกกำลังกาย ออกกำลังใจไปยัง ตลาดน้ำท่าคา (เส้นทางในสวนมะพร้าว รถไม่ค่อยมีรถ ) และพักรับประทานข้าวเช้าและเตรียมมื้อกลางวันมาทานที่วัดด้วย(หากไม่ได้เตรียมมา ร้านข้าวข้างวัดสามารถไปอุดหนุนได้)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.กราบนมัสการเจ้าอาวาส กล่าวเปิดค่าย จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น . กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้สู่สมดุลชีวิต ( กิจกรรมใช้ความเงียบ อาจใช้การผ่อนพักท่านั่งหรือท่านอน เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ปรับร่างกาย โดยให้ผู้นำ กล่าวผ่อนคลายอริยาบทหรือใช้การเปิด เสียงธรมชาติ สายน้ำหรือดนตรีช่วย)
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบบ่าย
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ยามเย็นปั่นจักยาน มาทาน ข้ามต้ม ข้าวแห้งของชาวบ้านถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่นเรือง ไหว้แม่ยักษ์ใหญ่ วัดนางตะเคียน 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. กลับมาขึ้นรถบัสที่วัดศรีศรัทธาธรรมเดินทางไปลงเรือ ชมหิ่งห้อย ที่ตลาดน้ำท่าคา นั่งลำละ ๕ คน หารค่าเรือกันลำละ 200 บาท

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.กลับมาที่วัด อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย ประชุมนัดหมายเวลาวันพรุ่งนี้
เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไปนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
(สำหรับคืนนี้จะไม่มีการทำไม้กวาดรอบดึก )

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๕.๐๐น. – ๐๖.๐๐ น.ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมชุดออกำลังกาย
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. รวมตัวหน้าลานวัด อบอุ่นร่างกาย เพื่อเตรียมตัว ปั่นจักยานแบกไม้กวาด ไปถวายวัดมณีสรรค์ (วัดจะเลยตลาดน้ำท่าคาขึ้นไปไม่ไกล) ถวายไม้กวาดเสร็จแล้วแวะทานข้าวเช้าที่ตลาดน้ำ

และพักรับประทานข้าวเช้าและเตรียมมือกลางวันมาทานที่วัดด้วย(หากไม่ได้เตรียมมา ร้านข้าวข้างวัดสามารถไปอุดหนุนได้)

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.ปฏิบัติถักไม้กวาดถวายวัด ทบทวน ทำซ้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกขั้นตอนการทำไม้กวาด
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทำไม้กวาดต่อให้เสร็จ แล้วทำความสะอาดวัด ล้างห้องน้ำ ปิดไฟปิดพัดลม เก็บขยะถวายไม้กวาด และกราบลาเจ้าอาวาส (ในส่วนจักยานที่เช่ามาให้จอดไว้ที่วัดจะมีคนมาขนกลับเอง)

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๔๐ น.เดินทางด้วยรถบัส วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่กลอง
เวลา ๑๖.๔๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา พัก่ผอนหย่อนใจ ซื้อของฝาก รับประทานอาหารเย็นริมน้ำตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

Image result for ตลาดน้ำท่าคา

Related image

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 300