ขณะนี้สวนสัตว์ลพบุรี จ.ลพบุรี ต้องการผู้ที่มีจิตอาสาจำนวนมากมาช่วยงานหลายด้าน เช่น
– ด้านวาดรูปที่ฝาผนัง และกำแพงสวนสวนสัตว์ รวมทั้งรถไฟเล็กที่วิ่งในสวนสัตว์
– อาสาสมัครปลูกต้นไม้ในสวนสัตว์
– อาสาสมัครทำความสะอาด กรงสัตว์และช่วยดูแลสัตว์
เนื่องจากสวนสัตว์ลพบุรีเป็นสวน สัตว์ที่เก่าแก่อยู่คู่เมืองลพบุรีมานานตั้งแต่ปี 2483 ขณะนี้มีสภาพเสื่อม โทรมลงไปมาก..แต่การปรับปรุงทั้งระบบต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ขั้นต้นจึงต้องการปรับทัศนียภาพและภูมิทัศน์จึงต้องการจิตอาสามาช่วยเหลือ…ทางกลุ่ม We love Lopburi zoo จึงต้องแรงและทักษะความสามารถจากผู้มีจิตอาสาสมัครมาช่วยงาน

สำนักงานสวนสัตว์ลพบุรี
ติดต่อสมัครได้ที่สวนสัตว์ลพบุรีค่ะทุกวัน จ-ศ 08-16น.
หรือโทรถามก่อนได้ที่ 036-413551

0822353664
ติดต่อคุณมะนาว

ค่าใช้จ่าย : -