ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร 4 วัน 3 คืน
พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะล
วันที่เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61 – วันอังคารที่ 1 ม.ค.62  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ 28 ธ.ค เวลา 20.30 น.)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รับสมัครอาสาร่วมกิจกรรมดังนี้
(สร้างบ้านปลา, ทำซั้งเชือก ซั้งไม้ไผ่ ) ,สร้างบ้านปลาประกอบบนฝั่ง เป็นบ้านปลาเทียมและแนวประการัวงเทียม, ปลูกป่าชายเลน ,ปั้น EM บอลเก็บขยะชายฝั่ง )


[ สถานที่ ] เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ 
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒. พักบ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (บ้านพักในทะเล)
๓. เกาะมัดหมายใหญ่ , ชายหาดลกกำ
๔.หาดทรายรี จุดชมวิวเขาถ่าน ศาลกรมหลวงชุมพร
๕. วัดพระบรมธาตุสวี

[ ความตั้งใจ ]
๑.เข้าไปเรียนรู้แนวคิดการทำประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ของ กลุ่มชาวบ้านท้องตมใหญ่
๒. เป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาเขตพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล ของชุมชน
๓. ม้าน้ำศึกษา หนึ่งเดียวในสยาม ที่ม้าน้ำอยู่ร่วมชุมชนถึง (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์)


ค่าใช้จ่าย  3,900 บาท

  1. เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ 4 วัน
  2. ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท
  3. ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4วัน 3 คืน
  4. ค่าอาหาร 12 มื้อ
  5. ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลา และวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์
  6. ค่าเหมาเรือยนต์ชาวบ้าน
  7. ค่าเช่าอุปกรณ์ ดำน้ำตื้น Snorkeling

Image result for ??š??‰?????™??—??‰?????‡??•?????ƒ???????ˆผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พายคายัคในทะเล


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZaZhqP1LL2V0S7CsPt_ipadn7lXm1zFL796gTfZe4Ytms9g/viewform?usp=send_form


[ กำหนดการกิจกรรม ] 

คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา 19.30 น. – 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
จุดที่ ๑ รถจะออกเดินทาง 20.30 น. (อาสาสมัครที่มาสายหากตกรถจากจุดนี้ ให้ไปรอขึ้นยังจุดที่ ๒) 
จุดที่ ๒ รถบัสจะไปรับเวลา 21.00 น. ให้รอที่ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถ 

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 14. 00 น.

๑. เข้าที่พัก โฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (เป็นที่พักบ้านอยู่ในทะเล) เปลี่ยนชุดทำกิจกรรมทางทะเล
๒. พักรับประทานอาหารเช้า ข้ามต้มปลา มื้อ 1 ต้อนรับสู่บ้านท้องตมใหญ่
๓. ภาระกิจสร้างบ้านปลาในทะเลชุมพร สวมชูชีพให้พร้อม แบ่งทีมลงเรือ
๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำชมม้าน้ำ หมู่ปลา และปะการัง (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คลื่นลมทะเล ความขุ่นและใสของน้ำ)
๖.ทำกิจกรรมชายหาด และเก็บขยะคืนความสะอาดให้พื้นที่

เวลา 14.00 น. – 15.30 น. กลับขึ้นฝั่ง มารับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อ 2 ทั้งหมดก่อน ค่อยแยกย้ายไปอาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 15.30 – 18.30 น. อาบน้ำเตรียมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน  พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด

เวลา 18.30 – 19.30 น.ประชุมเตรียมกิจกรรมสานสัมพันธ์
เวลา 19.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม มื้อ 3
เวลา 21.00 – 22.00 น.กิจกรรมละครชาวค่าย เงือกน้อย Little Mermaid กับความรักที่ยิ่งใหญ่
เวลา 22.00 น.            นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 – 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า มื้อ 4

เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ
เวลา 12.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน มื้อ 5
เวลา 13.30 น. – 14.30 น. พักผ่อน ทำความสะอาดร่างกาย  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปลื้อนโคน
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ปั้น EM บอลเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มห่วงโซอาหารในระบบนิเวศ
เวลา 16.00 น. – 18.30 น.  เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด ตามอัธยาศัย

ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 22.30 น.

๑.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มื้อ ๖
๒. ฟังบรรยายจาก คุณพี่วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) ในหัวข้ออนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ทั้งคน สัตว์ทะเล และระบบนิเวศ
๓.รับชมละครชาวค่าย ตำนานรักแห่งท้องทะเล ปลาผีเสื้อเหลืองชุมพร ( Ver.สะพรึงรัก )  หากมีเวลาเหลือเราจะทำกิจกรรม เส้นทางแห่งตัวตน คนดี คนเลว  (เกมส์การด์ ส่องพฤติกรรมอำพลาง) เพื่อการเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น
๔.สรุปกิจกรรมพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันในวันที่ ๒
เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 – 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า มื้อ 7

เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง (ซั้งเชือก) (เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบเช้า
เวลา 12.00 น. – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย มื้อ 8
เวลา 14.00 น. – 16.00 น. กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง
(เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบบ่าย
เวลา 16.00 น. – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางไปจุดชมวิวเขาถ่าน วิวหมู่เกาะต่างๆ ไหว้ศาลกรมหลวงชุมพร และพักผ่อนเล่นน้ำหาดทรายรี
เวลา 18.30 – 19.30 น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม มื้อ 9
เวลา 19.30 – 22.00 น. กิจกรรมชาวค่าย เรื่องที่ ๓ สุดสาคร ผู้พิทักษ์ม้าน้ำ แห่งบ้านท้องตมใหญ่
กิจกรรมของขวัญสำหรับคนพิเศษ
เวลา 22.00น. – 00.00น. กิจกรรม ย่างปลาหมึกสด (ลงขันซื้อหมึกสดที่ชาวบ้านหามาได้เฉลี่ยคนละ 20-30 บาท)
เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันปีใหม่ ) 

เวลา 05.00 น. – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. – 07.30 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.30 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ ๑๐
เวลา 08.30 น. – 12.00 น. รณรงค์เก็บขยะคืนความสะอาดให้ชายหากและท้องทะเล และกิจกรรมชายหาด คืนอาสาสู่ท้องทะเล
เวลา 12.00 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๑๑และพัผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.ทำซั้งเชือก อิฐทุ่นเล็ก คนละ 1 ชิ้น เสร็จแล้ว อาบน้ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา 16.30 น. – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มื้อ ๑๒ และทำความสะอาดที่พัก
เวลา 18.00 น.- 03.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ท้องตมใหญ่

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 3900