“  26 – 29  พฤษภาคม 61 ”

 “อาสาตะลุยทีลอซู   ปลูกป่าชุมชน  + ล่องแพ กางเต็นท์ นอนทีลอซู + แวะน้ำตกพาเจริญ ” 

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 

ความเป็นมา

                    ในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับจดหมายจาก   คุณ ชนินทร์ ชมะโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด  โดยรายละเอียดในจดหมาย ได้ขอความช่วยเหลือให้ทางกลุ่มบ้านดินไทย จัดอาสาสมัครไปช่วยกลุ่ม เยาวชนรักษ์อุ้มผาง สร้างศูนย์ประสานงานดิน ณ.อ.อุ้มผาง  จ.ตาก  และในปี 55 ทางอาสาบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยสร้างศูนย์ประสานงานดิน เสร็จในเดือน ต.ค. 55   และหลังจากนั้น2 ปีทางทีมงานไม่ได้ติดต่อกับน้องๆๆ กลุ่ม เยาวชนรักษ์อุ้มผางเลย  และในปีที่แล้ว ปี 60 ทางกลุ่มอาสาบ้านดินไทย ได้ไปช่วยชุมชน ดูแลผืนป่า  ไปร่วมปลูกป่า ชุมชน กัน และในปีนี้จึงชักชวนเพื่อนอาสา ไปร่วมสานต่อ งานอาสาปลูกป่าชุมชนกัน และพักผ่อนกับน้ำตกทีลอซู แวะ เที่ยวน้ำตกพาเจริญ  ตลาดริมเมย ตลาดดอยมูเซอ กัน  งานนี้รับ 3-4 รถตู้ สนใจสมัครได้เลยครับ

        สำหรับจุดประสงค์ ทริปนี้ 

                 เป็นการชวนเพื่อนๆอาสาสมัคร ไปช่วยชุมชน ดูแลผืนป่า  ไปร่วมปลูกป่า ชุมชน ( แจกเสื้ออาสา บ้านดินไทย  1 ตัว)  พักผ่อนพบเพื่อนอาสาเก่าที่เคยร่วมทริปกันมาแล้ว

            กิจกรรมพิเศษนี้ทุกท่านจะได้พัก เต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทีลอซู 1 คืน บรรยากาศธรรมชาติ แวดล้อมด้วยสายน้ำและขุนเขา  และพักบ้านพักที่อุ้มผาง 2 คืน    สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองอุ้มผาง

26 – 29  พฤษภาคม 61   โปรแกรม  “อาสาตะลุยทีลอซู   ปลูกป่าชุมชน  + ล่องแพ กางเต็นท์ นอนทีลอซู + แวะน้ำตกพาเจริญ ” 

  

วันที่  26  พฤษภาคม 61

 • 06.00 น. –  07.00 น.    นัดรวมตัวขึ้นรถ ( ซอยรางน้ำ )
 • 07.00 น.-  12.00น.       เดินทางสู่ จ.ตาก
 • 12.00 น.-  13.00น.       พักรับประทานอาหาร ดูแลตนเอง (ที่จ.ตาก)
 • 13.00 น.-  18.00น.       เดินทางต่อไปยัง  อ.อุ้มผาง
 • 18.00 น. – 19.00 น.     เข้าที่พัก
 • 19.00 น. – 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (ที่รีสอร์ท)    ( มื้อที่ 1)
 • 20.00 น. – 21.00 น.     กิจกรรมอาสาภาคกลางคืน

วันที่  27 พฤษภาคม 61

 • 07.00 น. –  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  (ที่รีสอร์ท)  ( มื้อที่ 2)
 • 08.00 น. –  09.00 น.     แนะนำสถานที่ เตรียมตัวปลูกป่าชุมชน
 • 09.00 น. –  12.00 น.     กิจกรรมปลูกป่าชุมชน
 • 12.00 น. –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ( ที่รีสอร์ท )   ( มื้อที่ 3)
 • 13.00 น. –   13.30 น.    เดินทางขึ้น เรือ
 • 13.30 น. –   15.00 น.    ล่องเรือยางสู่ห้วยแม่กลองท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม
 •                                       นำชมผาบ่อง และน้ำตกทีลอจ่อ ผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊
 • 15.00 น. –  16.00 น.   ถึงผาเลือด ออกเดินทางสู่น้ำตกทีลอซู โดยทางรถยนต์
 • 16.00 น. –  17.00 น.   กางเต็น พักผ่อน ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 • 17.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (  ข้าวกล่อง  )  ( มื้อที่ 4)
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                    พักผ่อน

  

วันที่  28  พฤษภาคม 61

 • 07.00 น.  –  09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ( กาแฟโอวัลติน ขนมปัง โจ๊กคัพ  มาม่าคัพ ) ( มื้อที่ 5 )
 • 09.00 น. –   12.00 น.   ชมน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม อันดับหนึ่งของประเทศไทย
 •                                      (  เดินเข้าอุทยานระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • 12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ข้าวกล่อง) ( มื้อที่ 6 )
  13.00 น.  –   18.00 น.  เดินทางกลับ โดยรถยนต์ แวะชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ พาแวะไปดูปลาที่วัดน้ำดั้น
 •                                    แวะสักการะโบสถ์ไม้สักทองแห่งที่สามของประเทศไทย ทัศนศึกษาวิถีชีวิตบ้านหนองหลวง
 •                                    ซื้อสินค้า OTOP สมุนไพรเป็นของฝาก แวะถ้ำตะโค๊ะบิ๊ และไปชมปลาพวงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่
 • 18.00 น. – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  (ร้านอาหาร)  ( มื้อที่ 7 )
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                      พักผ่อน

 วันที่  29 พฤษภาคม 61

 • 05.00 น.-  06.00 น.    ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ดอยหัวหมด
 • 06.00 น. – 07.00 น.    เดินทางกลับที่พัก
 • 06.00 น. – 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (ที่รีสอร์ท)   ( มื้อที่ 8)
 • 07.00 น.-  10.00 น.  เดินทางสู่น้ำตกพาเจริญ
 • 10.00 น.-  11.00น.   ถึงน้ำตกพาเจริญ รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร ) ( มื้อที่ 9)
 • 11.00 น.-  12.30น.   ถึงริมเมย สะพานมิตรภาพไทย – พม่าชมตลาดสินค้าชายแดนไทย- พม่า
 • 12.30 น.-  13.30 น.  ถึงดอยมูเซอ ชมบรรยากาศ ชาวเขา สินค้าพื้นเมือง
 •                                  และสินค้าเกษตรเมืองหนาวราคาถูก
 • 22.00 น.                    เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย


สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ร่วมกันปลูกป่าชุมชน
 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยวน้ำตกทีลอซู
 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยวน้ำตกพาเจริญ
 • 3.  ได้พักผ่อน เที่ยวตลาดริมเมย
 • 4    ได้มิตรภาพ และเพื่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

 1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 2. รถตู้รับส่ง จาก กทม –  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก
 3. ค่าเรือยางล่องแม่น้ำเข้าทีลอซู
 4. ค่ารถกระบะรับส่ง จากน้ำตก – ที่พัก
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท
 6. พักเต็นท์  1  คืน บ้านพัก 2 คืน
 7. อาหาร   9  มื้อ

o   วันที่ 26 พ.ค.61  (เย็น)  จำนวน 1 มื้อ                                            =  1  มื้อ

o   วันที่ 27-28 พ.ค.61  (เช้า กลางวัน เย็น)  จำนวน 3 มื้อ x 2 วัน      =  6  มื้อ

o   วันที่ 29 พ.ค. 60    ( เช้า กลางวัน )                                                 = 2 มื้อ

                 รวม  9 มื้อ

    

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 2. รองเท้าสวมสบาย
 3. ของใช้ส่วนตัว
 4. ยาประจำตัว
 5. กล้องถ่ายรูป
 6. ถุงกันน้ำ
 7. อุปกรณ์เล่นน้ำตก (ใช้เกาะลอยน้ำ)
 8. ของแลกเปลี่ยนบัดดี้ คนละ 2 ชิ้น

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิ๊กที่ใบสมัคร  หรือส่งเมลย์สมัครมาที่เมลย์  yobaandin@hotmail.com

 ใบสมัคร

หมายเหตุ   นัดเจอที่ซอยรางน้ำเซเว่นที่สาม ติดกับโรงแรมเวียงเหนือ  ตรงข้ามโดมคิงเพาเวอร์  เวลา 06.00 น.  รถล้อหมุน 07.00 น.

ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,690 บาท  ( ปกติ ทริป ทีลอซู อยู่ที่ 4800 บาท)

เดินทางเองสมทบ         2390 บาท

หมายเหตุ   อาสาเก่าเคยร่วมทริป ยาว 3-4 วัน  ลด   300 บาท ( เช่น ทริปน่าน  ทริปทีลอซู  ทริปกาญจนบุรี  ทริปเขาค้อ  เป็นต้น)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ1,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย โลตัสรังสิต นายสุรัช สะราคำ  568-2-05394-3 ออมทรัพย์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 • 1.วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ1,000 บาท
 • 2.ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย10 วัน
 • 3หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้(ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

………………………………………………………………………..

 

 

  

  

 

ใบสมัคร

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,690 บาท เดินทางเองสมทบ 2390 บาท