อาสาทาสีเทฐานโครงสร้างห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ดิน รุ่น ๒๐๓
วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
รับอาสาสมัครจำนวน ๑๐๐ ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………….

{ กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา }
– ทาสีเครื่องเล่นให้น้องๆ
– เทคานรากฐานเพื่อก่อสร้างห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยดิน
– พักผ่อน เล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
…………………………………………….

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }
– บัตรประชาชน เวลามาด่านตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ (สำคัญมาก)
– เสื้อผ้าสบายๆ + ชุดเปลี่ยนเล่นน้ำ แนะนำขาสั้น
– รองเท้าเปียกน้ำได้ แห้งง่าย เช่น รองเท้าแตะ/รองเท้ายาง
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสบายในการเดินทาง …………………………………………….

{ การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ ๗๙๐ บาท (790 บาท) ต่อท่าน เดินทางกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ)
@ 400 บาท (๔๐๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถส่วนตัวมาเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)
– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ พร้อมน้ำดื่มตลอดการทำกิจกรรม
**ต้องการใบประกาศ จะส่งไฟล์ให้หลังจากเสร็จกิจกรรม**
…………………………………………….

{ ส่วนที่อาสาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง }
– ค่าอาหารที่นอกจากโปรแกรม
– ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย ๒๐ บาท/ท่าน
…………………………………………….

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๑.๐๐-๒๑.๔๐ น. ลงทะเบียนอาสา หน้าตู้ ATM กรุงศรีฯ ข้าง 7-Eleven ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม ร.พ.พญาไท2)
๒๑.๔๐-๐๑.๓๐ น. เดินทางสู่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
๐๑.๓๐-๐๒.๓๐ น. พักรถไหว้ย่าโม ใครใคร่เดิน ก็ลงเดินเล่น ใครใคร่หลับ ก็หลับต่อบนรถ
๐๒.๓๐-๐๔.๓๐ น. เดินทางสู่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๐๔.๓๐-๐๖.๓๐ น. แวะปั้ม จัดการตัวเองให้เรียบร้อย พร้อมอาหารเช้ารองท้องก่อนเข้าโรงเรียน
๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. เดินทางสู่โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา (ผู้เดินทางไปเองพบกันที่โรงเรียน ไม่เกิน ๐๘.๐๐น. ไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ ปตท.สนามเป้า)
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามสบาย ทีมงานเตรียมโจ๊ก มาม่า กาแฟ โอวันติน เป็นอาหารเช้าให้ (มื้อ ๑)
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. แนะนำสถานที่ วิทยากรให้ความรู้เกษตรในพื้นที่จำกัด แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา มี ๒ งาน คือ ทาสีเครื่องเล่นเด็ก & เทคานรากฐานห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ดิน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ ๒)
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เก็บงานจิตอาสาและสรุปกิจกรรม
๑๔.๓๐-๑๗.๓๐ น. เดินทางไปพักผ่อนเล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพปลอดภัย
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page ::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน

เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE-dgJcrDv3j9Y9IkyxWuwXLC-VkriU8-VhHaCjSFgjOSUEQ/viewform
(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

.............................................................

{ การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุด... เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว (กรณีสมัครมาหลายคน หรือ สมัครมาคนเดียว แต่หลายโครงการ ให้รวมเงินแล้วโอนมาครั้งเดียวกันได้เลย) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัคร (โอนช้าอาจเต็มก่อน)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้
@ หลักฐานการโอนเงิน จะเป็นภาพถ่าย / สำเนา
@ ชื่อ - นามสกุลจริง (ชื่อเล่น) (ตามที่กรอกใบสมัคร)
@ วันเวลาโอนเงิน
@ ชื่อกิจกรรม
@ วันที่และสถานที่ทำกิจกรรม
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ามาก)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : Royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ

@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

{ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }
คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
E-mail : royyimbaandin@hotmail.com
Line ID : ROYYIMBAANDIN
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
....................................................

ค่าใช้จ่าย : ๘๙๐ บาท (890 บาท) ต่อท่าน เดินทางกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ) @ 450 บาท (๔๕๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถส่วนตัวมาเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)