ที่มาของกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาที่สนใจได้รับความรู้ในการประดิษฐ์สมุด จากกระดาษที่เหลือใช้ แล้ว ด้วยวัสดุที่หาง่าย

เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ได้ฝึกศิลปะ ใช้จินตนาการในการแต่งแต้มลวดลายที่สวยงาม บนปกสมุด

จากการสำรวจ สมุด หรือ อุปกรณ์เครื่องเขียน ถือเป็นสิ่งของบริจาค ที่รร.ที่อยู่ห่างไกล ค่อนข้างเป็นที่ต้องการ

จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

รายละเอียดกิจกรรม

8.30 -9.00 ลงทะเบียน

09.30  รับฟังคำแนะนำในการประกอบภารกิจอาสา ทำสมุดเพื่อน้อง

10.00 เริ่มลงมือปฏิบัติภารกิจอาสา

11.45 กิจกรรมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองอาสา หลังจบภารกิจ

12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน กระจ่าง นิติบริรักษ์เกษตร

เลยมาจากท่าน้ำคลองสานและ ICONSIAM ประมาณ 300 เมตร
อยู่ข้างๆ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา

รถเมล์สาย 6 และ 57 ผ่านหน้าศูนย์

ไลน์ pobmitvolunteer

inbox ใน แฟนเพจ พบมิตร จิตอาสา

ค่าใช้จ่าย : 220