“อาสาสมัครสวนผักชุมชน” 30 ก.ย.

Community gardening volunteer for urban-poor in Thailand Sep.30, 2018

ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม. Poonsap Community, Bkk

 

จิตอาสาสร้างสวนผัก เพื่อชุมชนด้อยโอกาสในเมือง … ชุมชนพูนทรัพย์ เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง  เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน แก้ปัญหาชุมชนใต้สะพานโดยย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ในชุมชนใหม่เพื่อสุขภาวะ ชุมชนใหม่นี้มีประมาณ 210 ครัวเรือน ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาอยู่บนที่ดินภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ จัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ศูนย์เด็กในชุมชน สนามกีฬา และยังมีการจัดสรรพื้นที่กลางสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จากการได้ทำงานพัฒนาร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองมาหลายด้านและหลายครั้งต่อเนื่อง มูลนิธิและชุมชนได้พิจารณาพื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันในการจัดทำสวนหย่อม และสวนผักเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว แหล่งอาหารปลอดสารเคมี ที่พักผ่อนพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมนี้ยังเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจวิถีชุมชนด้อยโอกาสในเมืองใหญ่ ทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมสวนผักชุมชนขึ้น ให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาสในเมือง และได้เรียนรู้สังคมไปพร้อมๆกัน

 

กำหนดการ

09:00- 09:30  ลงทะเบียน ที่อาคารทำการชุมชนพูนทรัพย์  แบ่งกลุ่มกิจกรรมทำสวน

12:00              รับประทานอาหารร่วมกัน

13:00              (ต่อ) ภารกิจอาสา

14:30              สรุปกิจกรรม

15:00              เดินทางกลับ

 

ความพร้อมก่อนอาสา

– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จและเรียบร้อย และอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จตามเวลา ไม่รับอาสาที่มาได้ครึ่งเวลาหรือไม่สามารถอยู่จนจบกิจกรรมเพราะทำให้การทำกิจกรรมติดขัดได้

– ให้ท่านเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำดื่มไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย ควรสวมกางเกงขายาวป้องกันการระคายหรือแพ้ ท่านที่เหงื่อมากควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนตอนกลับ ใส่รองเท้าที่เหมาะกับงานสวน

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง  หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป   การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งก้มเงยได้สะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัยและทำกิจกรรมในชุมชน ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

 

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มของสถาบันเอง หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่ง

เนื่องจากมีผู้สมัครจากหลายช่องทาง ผู้เข้าร่วมต้องได้การตอบรับกลับแล้วเท่านั้น และจะตอบรับตามคิวผู้สมัคร หากเต็มเราจะไม่ตอบรับผู้ที่สมัครคิวที่เหลือ

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม  – รับจำนวน 45 คน

สมัครทาง e-mail ที่  volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “อาสาสมัครสวนผักชุมชน” 30 ก.ย.  ชื่อ/สกุล …..  อาชีพ…. E-mail ….. เบอร์โทร…. (ไม่รับสมัครทางโทร)

 

– ร่วมสมทบค่าอาหารเที่ยงเครื่องดื่มและอุปกรณ์ทำกิจกรรม  คนละ 250  บาท สมทบได้ทันที่ที่ได้รับการตอบรับแล้วที่บัญชีกองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2  ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

 

ประสานกิจกรรม         มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

Contact : Thai Volunteer Service (TVS)  

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone       095-9977724

E-mail             volunteerservice@gmail.com

Website          www.thaivolunteer.org

 

การเดินทาง

 

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม.

เดินทางโดนรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล ขึ้นรถได้ที่รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน  หน้าเสถียรธรรมสถาน  หรือภายในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 หากรถจอดซ.20 ให้เดินมุ่งไปทางซ.18

 

มาทางสะพานใหม่ ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงที่ ซ.เพิ่มสิน 18

 

ขับรถไปเอง จากรามอินทรา-วัชรพล มุ่งไปตามถนนวัชรพล จนถึงจุดตัด ถ.รัตนโกสินสมโภชน์ ให้เลี้ยวซ้ายไป U-turn เข้าซอยวัชรพลต่อ และขับไปจนถึงสามแยกตัดถนนเพิ่มสิน เลี้ยงซ้ายไปจนถึงซ.เพิ่มสิน 18  จากพหลโยธิน 54/1 ขับไปจนถึงทางแยกซ้ายมือไปเพิ่มสิน

 

….เข้าซอย18 ไปในซอยราว 30 เมตร เลี้ยวซ้ายจะเจออาคารที่ทำการชุมชน (จุดนัดพบ) ถัดไปจะเป็นศูนย์เด็ก

สมัครทาง e-mail ที่  volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “อาสาสมัครสวนผักชุมชน” 30 ก.ย.  ชื่อ/สกุล .....  อาชีพ.... E-mail ..... เบอร์โทร.... (ไม่รับสมัครทางโทร)

ค่าใช้จ่าย : 250