โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project)
อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
[ สถานที่ ] วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..

 

[ ความตั้งใจ ]
๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๓.ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ประกอบระเบิดเมล็ดพันธุ์ ( Seed Bomb Project )
๔. เดินขึ้นบันไดขึ้นเขา ๓,๗๙๐ ขั้น (เก็บขยะระหว่างทาง)
๕. ยิงเมล็ดพันธุ์ ระหว่างเดินขึ้นเขาและ บริเวณหน้าผานางฟ้า ในป่าปลูกเขตพื้นที่วัด
๖. กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม

◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
จุดขึ้นรถ ปตท สนามเป้า (ห่าง BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) ขาไปไม่แวะรับรายทาง ขากลับ สามารถขอลงระหว่างทางที่ผ่านได้)
◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

[ ค่าใช้จ่าย ]
– รถบัสประบอากาศ สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๒๐ บาท
– กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๐๐ บาท


  • โดยแจกแจงค่าใช้จ่ายดังนี
    เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
    ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ  (สวัสดิการอาหาร ๑ มื้อข้าวเหนียวหมู่/ไก่ห่อใบตอง ) ใครไม่ทานเนื้อสัตว์ให้เตรียมอาหารมาเอง
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 

◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon

หมายเหตุ มีเซ็นรับรองกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักเรียน นักศึกษา
◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

[ กำหนดการ ]

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี (อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง รอที่ใต้ศาลาข้างโรงทาน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. )

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติปั้นก้อนบุญ(Seed Bomb )สร้างด้วยมือ ปลูกปั้น หยิบเมล็ดพันธุ์พืช คลุกเคล้าดินเหนียวและปุ๋ยหมัก ปั้นก้อนกลมๆอย่างมีสติ

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนขึ้นเขา (สวัสดิการอาหาร ๑ มื้อข้าวเหนียวหมู่/ไก่ห่อใบตอง )

เวลา ๑๓.๓๐ น – ๑๘.๐๐ น. เดินขึ้นเขาแวะเก็บขยะระหว่างทาง ตามขั้นบันไดจำนวน ๓,๗๙๐ และ ยิง Seed Bomb ตามเส้นทาง ปิดท้ายที่จุดชมวิวผานางฟ้า

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทาง สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/


https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ าสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช เก็บขยะ วัดเขาวงพระจันทร์

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ภูเขา, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuA3JHVl1b99Gv1C6uDiJB8z5XeC_3lvi14blydy6xKh0jOQ/viewform?usp=send_form

 

หมายเหตุ

  • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ อาจจะตอบช้าหรือไม่ได้ตอบกลับ ต้องขออภัย

ค่าใช้จ่าย : 420