โครงการค่ายระยะยาว Makassar Women Empowerment
ณ เกาะซูลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย
ต้นเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (ต้องอยู่ในโปรเจคอย่างน้อย 2 เดือน)
ไม่มีการเก็บค่าอาหารและที่พัก
รายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsT05BUXIzeEFDQ0k

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZGdqbEpmRVhTNVE

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,000