สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัครนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครจากนานาประเทศ ในโครงการอาสาสมัครในต่างแดน (Out-Going Volunteer) โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากอาสาสมัครที่มาจากหลายประเทศ และอยู่ในหลายช่วงอายุ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลค่ายได้ด้วยตนเองง่ายๆ ค่ะ

1) ฐานข้อมูลของ Service Civil International (SCI)
https://www.workcamps.info/icamps/camps.html

2) ฐานข้อมูลของสมาคมฯ ใน Google Drive ซึ่งบรรจุไปด้วยตารางค่ายและรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละค่ายตลอดทั้งปี 2017 ในแต่ละประเทศทั่วโลกแยกตามทวีป Africa America Asia-Pacific และ Europe
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsQjEzNTk4Ql9uWnc

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZGdqbEpmRVhTNVE

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,000