คนรุ่นใหม่หัวใจอาสากับเรดิออน
ณ  มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล  ต.เข็กน้อย  อ.เขาค้อ   จ.เพชรบรูณ์
31  สิงหาคม 1-2 กันยายน  2555 ( 3วัน2คืน )

“ กิจกรรมเรียนรู้รอบด้านผ่านการทำงานอาสาสมัคร เพื่อการพัฒนาเข้าใจถึงจิตใจของตัวเอง  ”
ทุกวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่า ที่ใช้ชีวิตเสมือนบนโลกของ Social Network   แต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณกลับไม่เคยได้เปิดเผยบนโลกของความเป็นจริง !! มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญคุณมาร่วมค้นหาตัวตนที่แท้จริงผ่าน โครงการอาสา “ คนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสากับเรดิออน ” เชิญคุณมาเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการทำงานอาสา เช่น ทำอาหารให้น้อง , อาสาสอนน้อง , ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนยากจน และกิจกรรมเสวนา สร้างแรงบันดาลจากการให้ และ การมีเป้าหมายในแบบฉบับของตน เป็นต้น ในวันที่ 31 ส.ค. , 1-2 ก ย 55   ( 3 วัน 2 คืน  )  ที่มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ต.เข็กน้อย  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบรูณ์  ติดต่อ สอบถามที่ คุณปอ  053 448 630 หรือ  086 0322239 , www.radion.or.th

วันศุกร์ ที่ 31  ส.ค.
(  กิจกรรม  “ ทำอาหารเพื่อน้อง  ” , กิจกรรม “ วันเกิดนี้เพื่อน้อง ” ,  กิจกรรมเสวนา   “ สร้างแรงบันดาลใจจากการให้  ” )

ช่วงเช้า     05.30 น. – 07.00 น.    ทีมงานมูลนิธิเรดิออน  จะนำรถไปรอรับที่ บขส.หล่มสัก ( สี่แยกพ่อขุน ) บริเวณที่นั่ง
ผู้โดยสาร   พร้อมป้ายต้อนรับโครงการอาสากับเรดิออน หรือถ้ามาถึงแล้ว โทรติดต่อได้ที่   คุณปอ 086 0322239
ถึง ” มูลนิธิเรดิออน  ” แยกย้ายทำธุระส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า  แนะนำมูลนิธิเรดิออน  – รู้จักโครงการต่าง ๆ
ที่ทางมูลนิธิกำลังดำเนินการ และวิถีปฎิบัติในชุมชนม้ง   ชุมชนเข็กน้อย ( ชุมชนม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย )
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านเด็ก
ช่วงบ่าย     – ทำกิจกรรมแนะนำตัวเอง  และทำการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม “ทำอาหารให้น้อง ” และเตรียมกิจกรรมสำหรับ
ตอนเย็น โดยให้แต่ละกลุ่มคิดงาน กิจกรรม  “ วันเกิดนี้เพื่อน้อง   ”
ช่วงเย็น      –   รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเด็กๆ และจัดกิจกรรมงานวันเกิดให้แก่เด็กๆ
–   กิจกรรมเสวนา   “ สร้างแรงบันดาลใจจากการให้  ”  ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรม
–  สรุปกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้  และเตรียมงานในวันพรุ่งนี้   และให้อาสาสมัครพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 1 ก ย
( กิจกรรม  “ อาสาสอนน้อง ” ,  กิจกรรมเยี่ยมครอบครัวยากจนในพื้นที่เข็กน้อย  )

ช่วงเช้า        –    ทานอาหารเช้าร่วมกับเด็กๆ
–    แบ่งกลุ่มครูอาสาสมัครประจำฐานการเรียนรู้ 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ท่าน ประมาณ 1 ชั่วโมง เราจะวนกันจนครบ
ทุกฐาน เราจะให้อาสาสมัครทำการออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเอง
–   ทำกิจกรรม “ ทำอาหารเพื่อน้อง ”  แบ่งกลุ่มและช่วยกันเข้าครัวในการทำอาหาร   และให้เด็กๆโหวตว่ามื้อนี้
กลุ่มไหนทำอร่อยที่สุด  ทานอาหารกลางวันพร้อมกันเด็กๆ
ช่วงบ่าย         –    ทำการแบ่งกลุ่ม ลงเยี่ยมคนยากจนในพื้นที่ชุมชนเข็กน้อย
–    ทำกิจกรรม “ ทำอาหารเพื่อน้อง ”   แบ่งกลุ่มเหมือนวันแรก แต่จะให้ทุกคนสับกลุ่มกัน ห้ามอยู่ซ้ำกลุ่มเดิม
และช่วยกันเข้าครัวในการทำอาหาร ทานอาหารเย็นร่วมกับเด็กๆ
ช่วงค่ำ           –    กิจกรรม  “  การมีเป้าหมายในชีวิต แบบฉบับของตน ”ซึ่งกิจกรรมนี้เราอยากจะให้เหล่าอาสาสมัครค้นหา
เป้าหมายชีวิตในแบบฉบับของตนจิงๆ ไม่ใช่มีเป้าหมายชีวิตในแบบที่สังคมและคนรอบข้างกำหนด
วันอาทิตย์ ที่ 2 ก ย   (  ร่ำลากับเด็กๆ  และไปเที่ยว น้ำตกปอย พิษณุโลก  )
–  ทานอาหารร่วมกับเด็กๆ
–  สรุปงานและภาพรวมทั้งหมดที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ และสรุปกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมดเลือก
ประธานรุ่น
–  มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และกล่าวปิดโครงการกิจกรรม + ถ่ายรูหมู่
–  เตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกปอย เขตจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมทานข้าวที่น้ำตก
–   เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ พร้อมกับ ถ่ายรูปหมู่และร่ำลากับเด็กๆ ส่งที่สถานี บขส. หล่มสัก
รอบรถออก 15.30   เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ ( จะถึงกรุงเทพโดย ประมาณ 20.00 -21.30
โดยสวัสดิ์ภาพ )

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดพิมพ์วุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ช่วยยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น
3. กิจกรรมอาสาในครั้งนี้ค่อนข้างเหนื่อยและหนัก และส่วนมากทางมูลนิธิไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ขอให้อาสาสมัครเข้าใจและพยายามปรับตัวในตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เราทำกิจกรรมร่วมกัน

กฎ การวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน
• ห้ามพูดคำหยาบ
• คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ
“ แบบอย่างที่ดีของการเป็นอาสาสมัคร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ ”
• ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา ซึ่งถ้าหายทางมูลนิธิจะไม่รับผิดชอบ รบกวนถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะนำของมี
ค่ามาด้วย
• การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้อาสาสมัครใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
• ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
• งดเว้นการดื่มสุรา
• ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

ข้อแนะนำเตรียมการ
รบกวนอาสาสมัครจองตั๋วเดินทางไปกลับเลยนะค่ะกรุงเทพ- เพชรบรูณ์   เที่ยวกลับรบกวนจองเวลา 15.30 น. ที่สถานนีขนส่ง หล่มสัก  เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาสาสมัครและระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม
รถทัวร์ : เพชรประเสริฐ  www.phetprasert.com  , Call Center  056 720 720
หมอชิต :  02 936 3230

สามรถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ที่
ชื่อบัญชี :   มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี :  390-445157-6
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
** จำนวนเงินเข้าร่วมโครงการ   1,900  บาท ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม และค่ารถรับส่ง จากมูลนิธิเข้าพื้น  ที่-เมือง ,  เสื้ออาสาสมัคร  )

สิ่งที่อาสาสมัครสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน
2. อุปกรณ์การเรียน , หนังสือ , นิทาน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. ขนม ต่าง ๆ
5. นม
6. เสื้อกันฝนสำหรับเด็ก
7. ทุนสำหรับอาหารให้เด็กๆ บ้าน Streetkids Home 2 ** สนับสนุนตามอัธยศัย
8. ของขวัญวันเกิดสำหรับเด็กๆ ที่เกิดในเดือนนั้นๆ **สนับสนุนตามอัธยศัย
รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อคุณปอ     086 0322239 หรือ โทรเบอร์สำนักงาน : 053 448 630
E-mail : porntip@radion-international.org
Website :  www.radion.or.th
Facebook :  www.facebook.com/page/มูลนิธิเรดิออน

สามรถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ที่
ชื่อบัญชี : มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 390-445157-6
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
** จำนวนเงินเข้าร่วมโครงการ 1,900 บาท ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม และค่ารถรับส่ง จากมูลนิธิ เข้าพื้น ที่-เมือง , เสื้ออาสาสมัคร )