2013 กลุ่มแมลงปออาสา ณ เชียงใหม่ เป็นกลุ่มจิตอาสาของคนตัวเล็กๆ ที่อยากทำงานจิตอาสา สิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ ที่ชีวิตได้เกิดมาเป็นคนและดำรงอยู่ในผืนแผ่นดินไทย อยากมีชีวิตอย่างมีคุณค่า นั่นคือการทำประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน นั่นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ได้ตอบแทนสังคม ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”
“วัตถุประสงค์/ เป้าหมายองค์กร: 1.ต้องการช่วยเหลือชุมชน สังคม โดยใช้รูปแบบงานอาสาเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ 2.ต้องการพัฒนาจิตใจบุคคลทั่วไปให้มีจิตอาสาผ่านรูปแบบงานอาสา ภารกิจของกลุ่มต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไป ลองมาเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำงานอาสาสมัคร เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆของสัมคม ชุมชน ที่เราอยู่ และคนอาสาตัวเล็กๆอย่างพวกเรา พอจะมีอะไรบ้างที่สามรถช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้ “” เปิดมุมมอง ทัศนคติ ออกไปเรียนรู้โลก ผ่านการทำงานจิตอาสา เพื่อเข้าใจ สังคม ผู้คนรอบข้าง และตัวเราเอง “” กลุ่มแมลงปออาสา ณ เชียงใหม่ เชื่อว่า การพัฒนาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นและเกิดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตใจ แนวคิด ทัศนคติ ของตัวเราเองก่อน เมื่อก้าวเเรกเริ่มที่เรา ความช่วยเหลือสังคม จะถูกส่งออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ^^ ลักษณะกิจกรรมขององค์กร: คอนเซปของกลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ 1.กิจกรรมเป็นลักษณะเชิงสังคมสงเคราะห์ และ พัฒนาจิตใจ ไม่เน้นวิชาการแต่เน้นการรับรู้ที่เป็นธรรมชาติ 2.เน้นกระบวนการ การเรียนรู้ภายในและพัฒนาจิตใจบ่มเพาะแนวคิดจิตอาสาให้แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการแสวงหาคุณค่าในชีวิตผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสา 3.มุ่งเน้นงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาจิตใจไปที่ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ
มุ่งเน้นงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาจิตใจไปที่ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ
“1.กิจกรรมเป็นลักษณะเชิงสังคมสงเคราะห์ และ พัฒนาจิตใจ ไม่เน้นวิชาการแต่เน้นการรับรู้ที่เป็นธรรมชาติ 2.เน้นกระบวนการ การเรียนรู้ภายในและพัฒนาจิตใจบ่มเพาะแนวคิดจิตอาสาให้แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการแสวงหาคุณค่าในชีวิตผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสา 3.มุ่งเน้นงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาจิตใจไปที่ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ”

พรทิพย์ นิ่มวงศ์
ผู้ก่อตั้ง

1.กิจกรรมเป็นลักษณะเชิงสังคมสงเคราะห์ และ พัฒนาจิตใจ ไม่เน้นวิชาการแต่เน้นการรับรู้ที่เป็นธรรมชาติ
2.เน้นกระบวนการ การเรียนรู้ภายในและพัฒนาจิตใจบ่มเพาะแนวคิดจิตอาสาให้แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการแสวงหาคุณค่าในชีวิตผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสา