ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

รอยยิ้มอาสา

  • คำว่า รอยยิ้มของพ่อ มาจากการตั้งกลุ่มเยาวชนนาม “กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ” ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตั้งกลุ่มเพราะ เราเห็นว่าพ่อหลวงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่างๆ มากมาย พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายมาก พวกเราในฐานะเป็นลูกจะทำแทนพ่อบ้างสักนิดจะได้ไหม? เราหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนด้อยโอกาสในสังคม เมื่อคนด้อยโอกาสมีรอยยิ้ม พ่อหลวงก็จะยิ้มด้วยความปิติเช่นกัน อีกอย่างเพื่อตอบแทนคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้พระราชทานแผ่นดินให้กับครอบครัวของพวกเรา ทำให้ไม่ต้องร่อนเร่ มีที่ทำกินเป็นของตนเอง กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ พวกเราใช้ใจแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, สตรี สิทธิสตรี, คนชรา/ผู้ยากไร้, สิ่งแวดล้อม, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ, ศิลปวัฒนธรรม, ชีวิตและสุขภาพ, ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, บริจาคเงิน สิ่งของ, ส่งเสริมวิชาชีพ
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป
  • แนะนำตัวเอง :อาสาเพื่อสร้างสังคมแบ่งปันอย่างยั่งยืน
  • งานอาสาที่อยากทำ :Mr.Decha Ritdeang

อาสาพาแม่เข้าวัด ขัดศาลา ภาวนายิงเมล็ดพันธุ์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย รุ่น ๙ กิจกรรม : อาสาพาแม่เข้าวัด ขัดศาลา ภาวนายิงเมล็ดพันธุ์Read more

 

อาสาเก็บขยะ สามพันโบก ชะโงกผาแต้ม แย้มชมพระอาทิตย์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาเก็บขยะ ละตัวกู รุ่น ๑๘ กิจกรรม : อาสาเก็บขยะ สามพันโบก ชะโงกผาแต้มRead more

 

อาสาเก็บขยะ ชายหาดชะอำ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาเก็บขยะ ละตัวกู รุ่น ๑๗ กิจกรรม : อาสาเก็บขยะ ชายหาดชะอำ วันเสาร์ที่Read more

 

อาสาทำแนวกันไฟ ใส่ปุ๋ย ห่มดินภาวนา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูใจ รุ่น ๑๐กิจกรรม : อาสาทำแนวกันไฟ ใส่ปุ๋ย ห่มดินภาวนาวันที่Read more

 

อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาสร้างฝาย ถวายแผ่นดิน รุ่น ๕กิจกรรม : อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ อุทยานแห่งชาติปางสีดาวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์Read more

 

ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินแบบมืออาชีพ ๒ สูตรดิน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ “ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินแบบมืออาชีพ ๒ สูตรดิน” ท่านสมัครมาเรียนที่เดียว ครั้งเดียว ได้ความรู้การสร้างบ้านดินด้วยตนเอง ๒ สูตรดินRead more

 

อาสาขนทราย ปรับลานธรรม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย รุ่น ๗ กิจกรรม : อาสาขนทราย ปรับลานธรรม วันเสาร์ที่Read more

 

อาสาหอบรักห่มต้นไม้ น้ำตกตระคร้อ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูใจ รุ่น ๙กิจกรรม : อาสาหอบรักห่มต้นไม้น้ำตกตระคร้อวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์Read more

 

อาสาปันรัก…ปั้นดิน ถิ่นคำปู้จู้ เรียนรู้จิตวิญญาณ งานศิลปะ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการปั้นดิน ปั้นฝัน ปั้นใจ รุ่น ๒ กิจกรรม : อาสาปันรัก…ปั้นดิน ถิ่นคำปู้จู้Read more

 

อาสาเก็บขยะลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาเก็บขยะ ละตัวกู รุ่น ๑๖กิจกรรม : อาสาเก็บขยะลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าวันที่ ๓๐-๓๑ พฤศจิกายนRead more

 

อาสาสร้างฝาย ถ่ายผีเสื้อ เกื้อกูลอนุรักษ์ธรรมชาติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาสร้างฝาย ถวายแผ่นดิน รุ่น ๖ กิจกรรม : อาสาสร้างฝาย ถ่ายผีเสื้อ เกื้อกูลอนุรักษ์ธรรมชาติRead more

 

อาสาปลูกกล้าเมล็ดพันธุ์ความดี ทาสีกุฏิดิน ถิ่นมรดกโลก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูใจ รุ่น ๑๐ กิจกรรม : อาสาปลูกกล้าเมล็ดพันธุ์ความดี ทาสีกุฏิดินRead more

 

อาสาปลูกแฝกภาวนา หญ้ามหัศจรรย์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูใจ รุ่น ๑๓ กิจกรรม : อาสาปลูกแฝกภาวนา หญ้ามหัศจรรย์Read more

 

อาสาขุดหญ้าแฝก แลกความดี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูใจ รุ่น ๑๒ กิจกรรม : อาสาขุดหญ้าแฝก แลกความดีRead more

 

อาสาเก็บขยะ ละตัวกู ดูไอเดียบ้านดินเขากลิ้ง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาเก็บขยะ ละตัวกู รุ่น ๑๘ กิจกรรม : อาสาเก็บขยะ ละตัวกู ดูไอเดียบ้านดินเขากลิ้งRead more

 

อาสาปั้นห้องสมุดดิน ถิ่นธรรมะอารมณ์ดี สร้างบารมีถวายเทียนพรรษาข้ามชาติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาปั้นดิน ปั้นฝัน ปั้นใจ รุ่น ๓ กิจกรรม : อาสาปั้นห้องสมุดดิน ถิ่นธรรมะอารมณ์ดีRead more

 

อาสาปูตัวหนอน บวรพุทธาวาส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย รุ่น ๘ กิจกรรม : อาสาปูตัวหนอน บวรพุทธาวาส วันอาทิตย์ที่Read more

 

อาสาดำนา เรียนรู้วิถีพึ่งตนเอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูใจ รุ่น ๑๑ กิจกรรม : อาสาดำนา เรียนรู้วิถีพึ่งตนเองRead more

 

ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินแบบมืออาชีพ ๒ สูตรดิน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ “ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินแบบมืออาชีพ ๒ สูตรดิน“ ท่านสมัครมาเรียนสถานที่เดียว ครั้งเดียว ได้ความรู้การสร้างบ้านดินด้วยตนเอง ๒ สูตรดินRead more

 

อาสาสร้างกุฏิดิน ถิ่นกล้าทำดี ศรีกบินทร์บุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๕๙ กิจกรรม : อาสาสร้างกุฏิดิน ถิ่นกล้าทำดี ศรีกบินทร์บุรี วันอาทิตย์ที่Read more

 

ความเห็นล่าสุด