เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สำหรับผู้พิการในประเทศไทย (ขยายวันเปิดรับสมัครถึง 22 เมษายน)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โอกาสดีๆสำหรับคนพิการที่จะได้ร่วมงานกับองค์การสหประชาชาติ UNICEF ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครเยาวชน สำหรับตำแหน่ง National UNV HR OfficerRead more