ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

ชมรมยุวพุทธอาสาสมัครเผยแผ่จริยธรรม

  • ก่อตั้งปี 2554 โดยการรวมตัวของเยาวชนม่ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดสาธารณะประโยชน์ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมถึงรับบริจาคของอพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง

โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี๕

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี 5 ใน…มุมหนึ่งของสังคมที่ห่างไกลความเจริญ…สองมือเหี่ยวย่นโอบอุ้มหลานมารับไอ แดดยามสาย เพื่อผ่อนคลายความหนาวที่เริ่มทุเลาลงบ้าง เมื่อยามต้องแสงแดด เด็กน้อยหน้าตามอมแมม แก้มยุ้ยเป็นพวงใสRead more

 

โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี6

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการจิตอาสาอุ่นนี้เพื่อน้อง ปี 6 ใน มุมหนึ่งของสังคมที่ห่างไกลความเจริญ…สองมือเหี่ยวย่นโอบอุ้มหลานมารับไอ แดดยามสาย เพื่อผ่อนคลายความหนาวที่เริ่มทุเลาลงบ้าง เมื่อยามต้องแสงแดด เด็กน้อยหน้าตามอมแมมRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด