ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

  • ก่อตั้งปี 2523 ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาส่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่่ไปทำงานอาสาเพื่อสังคมทั้งอาสาเต็มเวลากับชุมชน และองค์กรพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ต่อมาได้ทำงานอาสาสมัครทั่วไปถายใต้ชื่อพลเมืองอาสา และส่งเสริมอาสาเฉพาะทางอื่นๆ โดยเชื่อว่าการพัฒนาสังคมต้องเกืดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสน้างสังคมทึ่เป็นธรรมและสันติ

ปรับภูมิทัศน์ ทำรั้ว ให้ชุมชน คนไร้บ้าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ปรับภูมิทัศน์ ทำรั้ว ให้ชุมชน คนไร้บ้าน…ด่วน เสาร์ที่ 23 ก.ค. 2559 พุทธมณฑลสายRead more

 

อาสาวันแม่ ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 12 ส.ค. VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาวันแม่ : ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 12 ส.ค. VOLUNTEER TO PAINTRead more

 

อาสาวันแม่ เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 12 สค. T-Shirt Painting for chronic patients

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาวันแม่ “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 12 สค.” T-Shirt Painting for chronic patientsRead more

 

อาสา: สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า13 ส.ค. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา: สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า13 ส.ค. Volunteer to Create Learning Material –Read more

 

อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 13 ส.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา : ผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 13 ส.ค. Volunteer to make recyclingRead more

 

ปูหญ้าและทำทางเดิน สวนหย่อมชุมชน 11 ก.ย.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“ปูหญ้าและทำทางเดิน สวนหย่อมชุมชน” 11 ก.ย. Volunteer to renovate garden forRead more

 

ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 4 ก.ย. VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center in Thailand Sep. 4, 16

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา: ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” 4 ก.ย. VOLUNTEER TO PAINT BAGRead more

 

เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 16 กค. T-Shirt Painting for chronic patients

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 16 กค.” T-Shirt Painting for chronic patientsRead more

 

ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 16 ก.ค. VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา : ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” 16 ก.ค. VOLUNTEER TO PAINTRead more

 

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 12 มิย. T-Shirt Painting for chronic patients

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 12 มิย.” T-Shirt Painting for chronic patients 12Read more

 

ทาสี บ้านหลังแรกและขุดสระเลี้ยงเป็ด ให้ คนไร้บ้าน Volunteer to paint house for homeless people in Thailand

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ทาสี บ้านหลังแรกและขุดสระเลี้ยงเป็ด ให้ คนไร้บ้าน Volunteer to paint house forRead more

 

อาสาน้ำใจ เตรียมกิจกรรม 6 พค. 2559

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา “น้ำใจ”: เตรียมกิจกรรม/6 พ.ค. 2559 ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกเดือน ก่อนถึงวันกิจกรรมมูลนิธิฯRead more

 

รับแกนอาสา ประสานงาน ช่วยกิจกรรมอาสา ปี2559

5 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับ “แกนอาสา” ประสานงานและช่วยกิจกรรมอาสา2559 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) / Thai Volunteer Service (TVS)Read more

 

วิสาขบูชาอาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 20 พค. T-Shirt Painting for chronic patients

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วิสาขบูชาอาสา: เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 20 พค. T-Shirt Painting for chronic patientsRead more

 

วิสาขบูชาอาสา สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 20 พ.ค. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วิสาขบูชาอาสา: สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 20 พ.ค. Volunteer to Create Learning Material –Read more

 

วิสาขบูชาอาสา ผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 21 พ.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วิสาขบูชาอาสา : ผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 21 พ.ค. Volunteer to make recyclingRead more

 

อาสา สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า Volunteer to Create Learning Material in Thailand

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา: สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า Volunteer to Create Learning Material – inRead more

 

อาสา ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส VOLUNTEER TO PAINT BAG for Children Center in Thailand

2 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา : ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 11 มิ.ย. VOLUNTEER TO PAINTRead more

 

อาสาน้ำใจ ช่วยกิจกรรม 11 มิ.ย.59

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา “น้ำใจ”: ช่วยกิจกรรม/11 มิ.ย.59 ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกเดือน ในการทำกิจกรรมอาสานอกจากอาสาสมัครที่มาร่วมกิจกรรมตามที่เราประชาสัมพันธ์ไป ในการทำงานจิตอาสาเราส่งเสริมการทำกิจกรรมโดยอาสาสมัครในทุกบทบาทและหน้าที่Read more

 

เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 4 กย. T-Shirt Painting for chronic patients

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 4 กย. ” T-Shirt Painting for chronicRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด