กิจกรรมคาราวาน กระเป๋าใบนี้…พี่ให้น้อง ปีที่ 10 และถวายไฟฟ้าแสงสว่างเทศกาลเข้าพรรษา
 @ โรงเรียนจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เส้นทาง : ร้านแป้นเกล็ด – พระธาตุดอยกองมู – ก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้า “จ่าโบ่” – หมู่บ้านสันติชน – หมู่บ้านแม่กำปอง
ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2560
   
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
07.30 น. ลงทะเบียนรับเสื้อคาราวาน @ ร้านแป้นเกล็ด
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ทีมงานจัดเลี้ยง 1)
09.00 น. มุ่งหน้าสู่ พระธาตุดอยกองมู
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย 1)
13.00 น. นมัสการพระธาตุดอยกองมู ถวายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ในเทศกาลเข้าพรรษา
14.00 น. เที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านรักไทย
15.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ บ้านจ่าโบ่
16.30 น. Check-in @ Home Stay บ้านจ่าโบ่
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ทีมงานจัดเลี้ยง 2)
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
06.30 น. ก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้า (ทีมงานจัดเลี้ยง 3)
08.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านจ่าโบ่ กิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และทุนการศึกษา
10.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านสันติชน อำเภอปาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง 4)
16.30 น. Check-in @ บ้านแม่กำปอง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ทีมงานจัดเลี้ยง 5)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ทีมงานจัดเลี้ยง 6)
07.30 น. นมัสการพระประธาน วัดบ้านแม่กำปอง ถวายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ในเทศกาลเข้าพรรษา
19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
   
ค่าลงทะเบียน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,250 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (บริบูรณ์) ท่านละ 900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 4 ปี (บริบูรณ์) ฟรีค่าลงทะเบียน
   
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เสื้อคาราวาน S, M, L, XL, 2XL
2. บ้านพัก โฮมสเตย์ 2 คืน
3. อาหารพร้อมเครื่องดื่ม (มื้อที่ทีมงานจัดเลี้ยง) จำนวน 6 มื้อ
   
สิ่งที่ท่านจะต้องรับผิดชอบ
1. พาหนะ เชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับรถยนต์ของท่าน
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ทีมงานจัดให้
3. หลอดไฟ สวิทซ์ ปลั๊ก สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ถวายวัดพระธาตุดอยกองมู
4. เงินบริจาคทุนการศึกษา (ตามกำลังศรัทธา)

1.โอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 100-2-00372-5 ชื่อบัญชีคุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน

2.ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ไปที่ thawtchs@gmail.com หรือ Line ID : JAMESSCB

3. ยืนยันการส่งหลักฐานที่หมายเลข 093-979-8451 (ติดต่อคุณเจมส์)

ค่าใช้จ่าย : 1250 บาท (สมาชิกขับรถยนต์ไปเอง)