กิจกรรมกับเด็ก โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน (รหัสโครงการ 6011)

เกาะบุโหลน ตำบลปากน้ำ  อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล

13-26 พฤศจิกายน 2560

***ออกจากเกาะ วันที่ 26 เช้า เดินทางกลับ ให้จองตั๋วกลับตอนเย็น ๆ นะคะ***

ประวัติโครงการ

โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอ ปากน้ำ จังหวัด สตูล เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล ถึงประถม มีนักเรียนประมาณ  50 คน คุณครู 4 คน บ้านเกาะบุโหลน เป็นชุมชนอิสลามชาวบ้านประกอบอาชีพประมง รวมถึงขับเรือรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

ทางดาหลา ได้จัดกิจกรรมกับเด็ก ครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม 2556 และจัดต่อมาทุกปีจนปีปัจจุบัน  ระยะเวลาค่าย 2 อาทิตย์ ซึ่งมี อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม เด็ก ๆ ในโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน  หลังจากที่ได้ทำ

กิจกรรมในครั้งนั้น ทางโรงเรียนก็มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม อีกครั้งใน ปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับอาสาชาวต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

กิจกรรมที่จะทำ

 • กิจกรรมกับเด็ก เช่น สอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ เกมส์และนันทนาการ
 • ตกแต่งห้องเรียน สวนหย่อม และบริเวณโรงเรียน
 • กิจกรรมร่วมกับคุณครู และชุมชน เช่น ทำความสะอาดรอบเกาะ

**กิจกรรมที่แน่นอนจะส่งให้ก่อนค่ายเริ่มประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ

เป้าหมายของโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในโรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม
 • เพื่อทำกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านเกาะบุโหลน
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนคำนึงถึงงานด้านอาสา

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

 • สามารถอยู่กับเด็กได้
 • ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 • รับได้ถึงการใช้ชีวิต กิน นอน แบบลุยๆ ห้องน้ำ รวมของโรงเรียนได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

 เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2 สัปดาห์จำนวน 3,150 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก ค่ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม เนื่องจากพื้นที่เกาะบุโหลนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ค่าครองชีพแพงกว่าพื้นที่บนฝั่ง กลุ่มดาหลาจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินในจำนวนนี้
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
 4. ผู้เข้าร่วมต้องร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลา 2 สัปดาห์
 5. ต้องเคารพ กฎ กติกา ของโครงการ และเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือกับผู้นำโครงการ

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ตามลิงค์นี้ค่ะ

https://drive.google.com/open?id=0ByQQ4JcERbn-bnZoQmNtd203S3c

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดของค่ายและกิจกรรมที่สนใจ

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0ByQQ4JcERbn-QVNYQnhwUFd2aFE

3. กรอกใบสมัคร แจ้งชื่อ /ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน) / ทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ “สมัครค่ายระยะสั้น (ชื่อค่าย)” ส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดและส่งใบสมัครมาที่ dalaa.thailand@gmail.com

4. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้กับอาสาสมัครเพื่อศึกษาข้อมูล

5. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะทำการรวบรวมรายชื่ออาสาสมัครตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่ท่าน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) แล้วจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง

ค่าใช้จ่าย : 3150