กิจกรรมอาสาสมัคร วันที่ 28 มกราคม 2561 กิจกรรมเริ่ม 7:00 เป็นต้นไป

1 ช่วยทำอาหารเช่น ทำแซนวิช และ บริการตักอาหารให้กับผู้มารับรักษา

2 เรียงบัตรคิวผู้มารับรักษา

3 ช่วยเก็บเก้าอี้ หลังเสร็จกิจกรรม

4 บริการนำผู้มารับรักษาไปตามจุดบริการต่างๆ

กรุณาแต่งกายสุภาพ ทางมูลนิธิจะมีเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับอาสาสมัคร

กรณี นักศึกษาต้องการใบรับรอง หรือ ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ กรุณาเตรียมเอกสารการรับรองสำหรับลงลายมือชื่อ มา ณ ที่นี้

 

กรุณาส่งอีเมลการสมัครมาที่ neaowkamoltip@gmail.com- kamoltip ponsatitpong

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม