มูลนิธิเปิดรับสมัครจิตอาสาเกี่ยวกับด้านไอที 3 คน เพื่อ Support และช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมให้คุณหมอที่พึ่งเข้ามาเป็นจิตอาสาในการตรวจรักษา (มูลนิธิจะมีการเทรนนิ่งให้ก่อนปฏิบัติงานจริง) และมูลนิธิเปิดรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดยหลังกิจกรรมรักษาพยาบาลเสร็จสิ้นมูลนิธิสามารถออกใบรับรองชั่วโมงจิตอาสาได้

สามารถส่งรายละเอียดได้ที่ e-mail : info@tzuchithailand.org หรือสามารถติดต่อมาได้ที่ 0-2328-1161-63 ต่อ 108 , 061-847-1388 พีรวิชญ์

ค่าใช้จ่าย : 0