รู้อะไรมั้ยคะ … ประสบการณ์ในการอบรมสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพเป็นอย่างไร … มันเป็นความทรงจำอันล้ำค่าที่ยังคงประทับอยูในใจตลอดมา

การได้มาเป็นครูอาสาก็รับรู้ได้ถึงความเป็นแปลงในตัวเอง จากตรงนี้เราได้เรียนรู้กระบวนการและทักษะต่างๆมากมาย เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่น้องผู้พิการทางสายตาทุกๆคนเท่าที่เรามีโอกาสคะ

รับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) “ครูอาสาฯ สอนคนตาบอดถ่ายภาพ”

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 / เวลา 10.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ( BACC )

เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ รับจำนวนจำกัด 80 -100 คนเท่านั้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ขอความร่วมมืออยู่ให้ครบหลักสูตร

รายละเอียดการจัดอบรม
10.00 น. ลงทะเบียนและทำความรู้จักกัน
10.15 น. ทำไมจึงสอนคนตาบอดถ่ายภาพ
10.30 น. เมื่อฉันอยู่ในโลกมืด (การควบคุมกล้องในสภาพที่มองไม่เห็น)
11.00 น. เมื่อฉันอยู่ในโลกมืด (ต่อ-การถ่ายภาพในสภาพที่มองไม่เห็น)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เมื่อฉันอยู่ในโลกมืด (ต่อ)
14.30 น. พัก
14.45 น. การถ่ายภาพมาโครสำหรับคนตาบอด
15.30 น. การสื่อสารและการเดินทางกับคนตาบอด
16.00 น. ตอบข้อซักถาม และชมภาพผลงาน(เมื่อฉันอยู่ในโลกมืด)

หมายเหตุ :
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ขอความร่วมมืออยู่ให้ครบหลักสูตร
 ลงทะเบียน – สำรองที่นั่ง / สอบถามเพิ่มเติม 085-811-5943
ไม่มีกล้องถ่ายภาพก็เรียนได้ ทางกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้ว

โครงการ “หัวใจถ่ายภาพ ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน PICT4ALL.com
ที่ปรึกษาโครงการ                  อ.ธวัช มะลิลา  อดีตเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้บริหารโครงการ
นายนพดล ปัญญาวุฒิไกร            ประธานกลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com
                                                 ผู้รับผิดชอบโครงการหัวใจถ่ายภาพ สอนคนตาบอดถ่ายภาพ
                                                 ผู้รับผิดชอบโครงการสอนผู้พิการทางโสตประสาทถ่ายภาพ
                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการรินน้ำใจปันไออุ่นสู่อุ้มผาง        
                                                  อาจารย์สอนถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไป
 นายภูวพงษ์  ผจญอริพ่าย             อาจารย์สอนถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไปมากว่า 20 ปี
ผู้เขียนบทความการถ่ายภาพในนิตยสารการถ่ายภาพหลายฉบับมากว่า 10 ปี
ผู้ร่วมบุกเบิกการสอนการถ่ายภาพให้ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางโสต
 
นายบัณฑิต  พฤกษชาติวรกุล      อาจารย์สอนถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไป
ผู้ร่วมบุกเบิกการสอนการถ่ายภาพให้ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางโสต
 
นางสาวชัยพฤกษ์  อุละชาฎะ      อาจารย์สอนถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไป
ผู้ร่วมบุกเบิกการสอนการถ่ายภาพให้ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางโสต
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  “สอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ”
สร้างความภาคภูมิใจ  ความเชื่อมั่น และการเห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง ให้กับเด็กนักเรียนตาบอด โดยเฉพาะเด็กผู้พิการทางสายตาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสำหรับคนตาบอดทั่วประเทศเด็กนักเรียนตาบอดที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดกับคนตาดีสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับนักเรียนตาบอดเจ้าของผลงานภาพถ่าย และผู้ที่มีโอกาสได้ชมภาพผลงานนั้น เป็นพื้นฐานในการเรียนถ่ายภาพเพื่อช่วยประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนตาบอดช่วยสร้างความตระหนักรู้ ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ และให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสต่างๆในสังคมใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียนพิการทางสายตา

ปัจจุบัน นักเรียนพิการทางสายตาที่เข้าร่วมโครงการหัวใจถ่ายภาพ สามารถนำภาพถ่ายมาร้อยเรียงเป็นบทความ นิยาย
นิยายวิทยาศาสตร์ บทละคร
 
รายชื่อสถานศึกษาที่ครูอาสา หัวใจถ่ายภาพได้เข้าไปทำกิจกรรมการสอน
1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา
6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
7. โรงเรียนธรรมิกวิทยา
8. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
9. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
10. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
11. โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติ-จินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่
12. กศน.อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย
13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก
14. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ลงทะเบียน - สำรองที่นั่ง https://docs.google.com/a/mahidol.edu/forms/d/1AG2m65VemBwfebjnjSevW7vLLDIRZW47LydNP7TVWYg/viewform
สอบถามเพิ่มเติม 085-811-5943

ค่าใช้จ่าย : 0