กิจกรรมอาสาผลิต “ลูกปัดกระดาษ” บำบัดสุขภาพ

รับอาสาทุกวันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 20 กันยายน เวลา 9:30 – 15:30 โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า อาสาผลิตลูกปัดกระดาษ เพื่อนำลูกปัดไปประกอบทำ ก้อนนวดบำบัดสุขภาพ โดยลูกปัดทำจากกระดาษรีไซเคิล เมื่อประกอบเป็นก้อนนวดแล้วนำไปให้กลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ป่วยด้อยโอกาสนำไปบำบัดสุขภาพตนเอง ทั้งนี้เราพิจารณาว่ามีกระดาษจำนวนมากที่ใช้ครั้งเดียว แล้วต้องทิ้งไป จึงนำกระดาษมาทำเป็นลูกปัดแล้วนำลูกปัดไปประกอบเป็นอุปกรณ์นวดมือนวดเท้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นอกจากช่วยบำบัดสุขภาพแล้วยังใช้วัสดุช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้ด้วย อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ต้องการดูแลสุขภาพสามารถผลิตได้เองจากวัสดุใกล้ตัว หรือผู้ที่มีกระดาษไม่ใช้แล้วสามารถอาสาผลิตเพื่อมอบเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ในแต่ละก้อนนวดจะใช้ลูกปัดกระดาษรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก เราจึงรับอาสามาช่วยกันทำลูกปัดกระดาษรีไซเคิล ก้อนนวดบำบัดสุขภาพ แม้จะมุ่งเน้นเรื่องทำอุปกรณ์ใช้บำบัดสุขดูแลขภาพแต่ทางโครงการได้คิดเชื่อมโยงกับผลประโยชน์อื่นๆด้วย คือ 1. ลูกปัดบำบัดสุขภาพ มอบให้ผู้ต้องการดูแลสุขภาพ 2. การรีไซเคิล โดยนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นลูกปัด ลดขยะ ลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อม 3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว แทนที่นำไปจำหน่ายเป็นกิโล ได้ราคาต่ำกว่าการแปรรูป ลูกปัดบำบัดสุขภาพ นำไปไหน  มอบแก่สถานพยาบาลนำไปแจกจ่ายต่อผู้ป่วย  มอบให้กับกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น กลุ่มแรงงานที่ต้องใช้มือ แขนขา (ขับรถรับจ้าง แรงงานแบกขน เป็นต้น)  นำไปเผยแพร่และแจกจ่ายในการรณรงค์สุขภาพทั่วไป  มอบกลุ่มชุมชน เช่น ชุมชนชาวประมง ชุมชนเกษตร กำหนดการ รับอาสาทุกวันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 20 กันยายน เวลา 9:30 – 15:30 โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าที่ volunteerservice@gmail.com (ระบุอาสาทำลูกปัดกระดาษ) สถานที่ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ สุขาภิบาล 2 ซอย 15 ถ.สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กทม. ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai Volunteer Service (TVS) ๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ 409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320 โทร./ Phone 095-9977724 เวลางาน E-mail: volunteerservice@gmail.com Website: www.thaivolunteer.org

โทร.นัดหมายตามรายละเอียดในกำหนดการ หรือสมัครทาง e-mail ที volunteerservice@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี