กิจกรรม อาสาพัฒนาเยาวชน…อ่อนนุช 14 ไร่
วันที่ 19 พ.ย. 2559

ชุมชนใน กทม. มีความหลากหลาย และมีความเหลื่อมล้ำสูง กล่าวคือส่วนหนึ่ง มีโอกาสสูง และร่ำรวย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความเป็นอยู่ทันสมัยทุกอย่างตามแบบชุมชนเมือง แต่ในทางกลับกันก็มีชุมชนฐานะยากจน ขาดโอกาส ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ชุมชนแออัด ชุมชนคนจนเมือง ชุมชนด้อยโอกาส เป็นต้น โดยชุมชนเหล่านี้ยังขาดสุขภาวะชุมชนที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นเป็นชุมชนที่ครอบครัวยังขาดความพร้อมด้านฐานะ ซึ่งความเป็นอยู่แบบดังกล่าวทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่ง ไม่ได้รับโอกาส และขาดการดูแลเอาใจใส่ตามที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ในชุมชนยังขาดพื้นที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กจะไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมไม่สร้างสรรค์หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆ ทางมูลนิธิจึงได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส ดังกล่าว เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยจัดหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆทุกเดือน

กำหนดการ
09.30 ลงทะเบียนพร้อมกัน พบกันหน้าทางเข้า ซอยสุขาภิบาล15 แยก 2 ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดการเดินทางได้ด้านล่าง
10.00 รู้จักกัน แนะนำชุมชน นันทนาการ สร้างสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
13.00 เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
15.00 สรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเด็กและเยาวชน
15.30 จบกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จและเรียบร้อย และอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จตามเวลา ไม่รับอาสาที่มาได้ครึ่งเวลาหรือไม่สามารถอยู่จนจบกิจกรรมเพราะทำให้การทำกิจกรรมติดขัด
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

**นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัคร และความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม – รับจำนวน 50 คน
ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (9.30-17.30)
E-mail: volunteerservice@gmail.com Website: www.thaivolunteer.org
Volunteer to renovate community garden for urban-poor in Thailand
At Poonsap Urban-poor community, Bangkok

ที่ตั้งชุมชน และการเดินทางไปจุดนัดหมาย
นั่งรถเมล์สาย 11 ผ่านประเวศมาให้ลงป้ายที่ โรงพยาบาลศิรินธร จากนั้นให้นั่งรถสองแถวเข้ามาหน้าปากซอย 21 ให้มองหารถรับจ้างซึ่งราคาไม่เกิน 15 บาทมาลงที่ปากซอย 15 ซึ่งเราจะนัดพร้อมกันที่หน้าปากซอยสุขาภิบาล 15 แยก 2 ตรงหลักกิโลใหญ่ๆที่มีเขียนคำว่า “ร้านค้าศูนย์บาท”
อีกเส้นทางหนึ่งคือนั่ง Airport Rail Link ลงสถานีบ้านทับช้าง แล้วนั่งรับจ้างเข้ามาที่ซอยสุขาภิบาล 15 แยก 2

สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “อาสาพัฒนาเยาวชน ชุมชนอ่อนนุช 19 พย.” ชื่อ/สกุล ….. อาชีพ…. E-mail ….. เบอร์โทร….

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรมรวมอาหารเที่ยง และเครื่องดื่ม ระหว่างกิจกรรมคนละ 250 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป้นชื่อสำรอง หากมีคนโอนเต็มก่อนท่านก็จะเสียสิทธิ์ ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com