ที่มาและความสำคัญ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครเพิ่งเผชิญกับวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) และปัจจุบันนี้เชียงใหม่ ก็จัดเป็นพื้นที่ วิกฤต มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก ป่าโดยเฉพาะป่าชายเลนเป็นเสมือนปอด สร้างความสดชื่นและอากาศบริสุทธิ์ของชายฝั่งทะเล สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศโดยผ่านกระบวน การสังเคราะห์แสง ส่งคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับมนุษย์ ทั้งยังเป็นเสมือน “บ้าน” เป็นที่อยู่อาศัย วางไข่ อนุบาลตัวอ่อนและหลบภัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดบริเวณชายฝั่งทะเล วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นสิ่งตอกย้ำให้เราต้องมองเห็นถึงความสำคัญและผลักดันให้สังคมตื่นตัวกับการอนุรักษ์ 

อย่างไรก็ตาม ในระบบนิเวศทุกอย่างล้วนเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ปูที่พบในบริเวณป่าชายเลน มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่งและท้องทะเล เพราะปูเป็นสัตว์ที่คอยเก็บสารอินทรีย์ขนาดเล็ก ซึ่งตกตะกอนอยู่บนหาดเลนกินเป็นอาหาร จากนั้นนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดจะจับปูเหล่านั้นกินอีกทอดหนึ่ง จึงเกิดการถ่ายทอดสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สุด ต่อไปยังสัตว์กินเนื้อที่มีใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ การทำคอนโดปูนั้นเป็นการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางเลือกที่คนไม่รู้จักแพร่หลายมากนัก 

กลุ่มนักศึกษา King Crab จากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อยากเรียนเชิญผู้มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรม “ก็มาดิ Crab สร้างคอนโด เพื่อป.ปู” โดยสร้างคอนโดปูและปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่บริเวณเกาะนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากเกาะนกเปรียบเสมือนที่มั่นด่านสุดท้ายกลางแม่น้ำบางปะกง ท่ามกลางโรงงาน อุตสาหกรรมหนักหรือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เขตสีม่วงตามผังเมืองของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นเกาะที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สำคัญและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อทำให้เกาะนกเป็นที่รู้จักมากขึ้น

2.เพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกาะนก

3.เพื่อชักชวนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เกาะนก จ.ฉะเชิงเทรา

 

ตารางการเดินทาง

วัน อาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562

06.15  –  06.45 น.     ลงทะเบียน ณ จุดนัดหมาย สถานี Airport Rail Link มักกะสัน

06.50 – 08.00 น.      เดินทางโดยรถบัสสู่ท่าเรือทิพย์สุวรรณ ท่าเรือไปเกาะนก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

08.15  – 08.45 น.      ออกเดินทางทางเรือจากท่าเรือทิพย์สุวรรณถึงเกาะนก

09. 00 – 12.30 น.      กิจกรรมสร้างทำคอนโดปู และปลูกป่าชายเลน

12.30 –  13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 –  13.40 น.      พิธีปิด ถ่ายรูปรวมอาสาสมัคร

13.50 –  14.10 น.       ออกเดินทางกลับจากเกาะนกสู่ท่าเรือทิพย์สุวรรณ

14.20 – 15.40 น.       เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

*เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*เดินทางด้วยตนเอง ลงทะเบียน เวลา 08.00น. ณ ทิพย์สุวรรณ ท่าเรือไปเกาะนก

https://goo.gl/maps/EvKkrZDdfDsJskUd8

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว King Crab
1. ผู้สนใจสามารถ In Box สอบถามข้อมูลมาในFacebookเพจ ก็มาดิ Crab: https://web.facebook.com/KingCrabAU/
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 290 บาท/คน มาที่บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 053-3-83268-7 นายรัชเศรษฐ์ พิพิธพูนสิน
4. หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมผ่านการแสกน QR code กลุ่ม King Crab " ก็มาดิ Crab มาสร้างคอนโด เพื่อ ป.ปู "

ท่านสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

 

สิ่งที่รวมในทริป 290 บาท

1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา (กรณีผู้เข้าร่วมไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ และ Snack Box
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
5.ค่าเรือข้ามไปเกาะนก
6.เสื้อกิจกรรม 1 ตัว และ หมวก

 

สิ่งที่รวมในทริป 150 บาท (เดินทางด้วยตนเอง)
1. อาหารกลางวัน 1 มื้อ และ Snack Box
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
3.ค่าเรือข้ามไปเกาะนก
4.เสื้อกิจกรรม 1 ตัว และ หมวก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ เบอร์ 081-920-6808 (ไอด้า) 
Email: Aladaida1995@gmail.com 
Line: idaideee  , Official King Crab Line : @nmj3328m

 

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา

ค่าใช้จ่าย : 290บาท