????ประกาศข่าวดีค่า!!!! ????

ขยายเวลารับสมัครครูถุงนอนสอนหนังสือรอบที่ 2
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ????

Pre Camp ครูถุงนอน
21 -22 พฤศจิกายน อาคาร สสส ซอยงานดูพลี
ปฏิบัติงาน
2 – 7 ธันวาคม
เดินทางวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมและเดินทางกลับในวันที่ 7 ธันวาคม
ปฏิบัติหน้าที่สอนวันที่ 3 – 6 ธันวาคม
Summary งานวันที่ 7 ธันวาคม และเดินทางกลับ??

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และกรอกใบสมัครได้ที่ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://goo.gl/forms/OkChRELP6gU6N6zY2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และกรอกใบสมัครได้ที่ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://goo.gl/forms/OkChRELP6gU6N6zY2

ค่าใช้จ่าย : 0