โครงการ ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๐
ตอน หัวใจนำทาง กับวันสำคัญของเด็ก

ออกเดินทางศุกร์เย็นที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเด็กวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
สถานที่ โรงเรียนวัดไก่ ต.หันสัง อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข”

ค่าใช้จ่าย คนละ ๓๐๐ บาท
(อาหารอาสา ๒ มื้อ / อาหารเด็ก ๑ มื้อ / อุปกรณ์ของรางวัลแจกเด็ก)
– ไม่รวมค่าเดินทาง จะเรียกเก็บวันเดินทางตามความเป็นจริง ทางโครงการจะเหมารถตู้ประจำทางมารับอาสา หารค่าใช้จ่ายค่ารถแต่ละคัน ในกรณีไม่ได้นำรถไปเอง

 

โครงการ “ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๐” ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง “โรงบ่มอารมณ์สุข”และกลุ่มอาสาที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันและกลุ่มอาสาที่สนใจไปทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกับสถานที่ สถานที่โรงเรียนวัดไก่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นทางกลุ่ม จึงอยากชักชวนมิตรรักอาสา มาร่วมแบ่งปันความสุขสร้างความสนุกให้กับเด็กๆกันเถอะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันของเด็ก อยากชวนมาแบ่งปันความสุขร่วมกัน

ลักษณะกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดไก่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๒๐๐ คน ตั้งแต่อายุ ๓ ขวบ ถึง ๑๒ ขวบ โดยผ่านขบวนการละเล่น ซุ้มอาหาร กิจกรรมบนเวที โดยการร่วมมือกันของอาสาสมัครที่เดินทางไปร่วมกัน ลักษณะกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

**** หมายเหตุนัดหมายเดินทาง ****
นัดหมายอาสารวมพลังอาสา
*** เหตุที่นัดวันศุกร์ เพราะเราต้องเตรียมสถานที่ เตรียมงานให้ทันเช้าวันเสาร์ ลักษณะกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้อาสา มีส่วนร่วมในขบวนการกิจกรรมเพื่อน้อง เพื่อจัดแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำ จัดเตรียม สถานที่และอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวันพรุ่งนี้(วันเด็กแห่งชาติ) จึงขอร้องขอความร่วมมืออาสา มาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน
*** นัดหมายอาสา ขึ้นรถพร้อมกัน เวลา ๑ ทุ่มของเย็นวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ หลังเลิกงาน จุดรวมพลังอาสา ปั๊มปตท. ติดกับตรีเพชรอีซูสุ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึง โรงเรียนหอวัง/เซ็นทรัลลาดพร้าว หากมาจากทางดอนเมือง)
* การเดินทางในกรณีมีรถ จะ เฉลี่ยสมาชิกเดินทางไปด้วยกัน มีรถและนำรถไปได้ กรุณาแจ้งด้วยนะครับ
* หากกรณีรถไม่เพียงพอทางกลุ่มจัดรถไว้ให้ตู้ให้
* การเดินทางทั้งรถส่วนตัวและรถส่วนร่วมจะออกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

กำหนดการ
โครงการ #ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๐
ตอน หัวใจนำทาง กับวันสำคัญของเด็ก

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๑๙.๐๐น. นัดหมายอาสารวมพลังอาสา
เพื่อเดินทางเข้าไปโรงเรียนพร้อมกัน ที่สถานที่ โรงเรียนวัดไก่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดินทางไปพร้อมๆกัน
*** เหตุที่นัดวันศุกร์ เพราะเราต้องเตรียมสถานที่ เตรียมงานให้ทันเช้าวันเสาร์ ลักษณะกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้อาสา มีส่วนร่วมในขบวนการกิจกรรมเพื่อน้องเพื่อจัดแบ่งหน้าที่ จัดเตรียม สถานที่และอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวันพรุ่งนี้(วันเด็กแห่งชาติ)
ได้เวลาพักผ่อน
ค้างคืนที่โรงเรียนวัดไก่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คืนที่๑)

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
๐๖.๐๐ น. ตื่นเช้า สบายกายา สดชื่นหัวใจ (เตรียมสถานที่ต่อ)
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง (มื้อที่๑)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. ลงทะเบียนเด็ก คณะครู
เปิดงานวันเด็กสองห้าห้าหก
– กิจกรรมหลักๆ
o สถานีกล้าแสดง(กิจกรรมบนเวที)
o สถานีความอร่อย(ซุ้มอาหาร)
o สถานีความสนุก (ซุ้มเกม)๘-๑๐ ฐานกิจกรรม
o จุดเริ่มต้น (จุดลงทะเบียน มีการแสตมป์และประทับตรา )
o สถานีสอยดาว
กิจกรรมวันเด็กภาคเช้า
ปิดงาน

๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
(มื้อที่ ๒อาสา + จัดเลี้ยง เด็ก ๒๐๐คน)
๑๓.๓๐ น. สรุปกิจกรรม
๑๒.๓๐ น. อาสาแยกย้าย ทยอยกันกลับ ใครจะไปกินกุ้งกรุงศรี หรือชมเมืองเก่า

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***หมายเหตุอีกครั้ง ***
๑.ขอความร่วมมือพี่อาสาทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่าเบี้ยว เพื่อความสุขเล็กๆของเด็กๆบ้านๆ
๒.ขอความร่วมมืออาสาทุกๆท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เย็น(หลังเลิกงาน)วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และแบ่งงาน ครับ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)/หรือตามแต่จะช่วยเหลือ
* เป็นค่าอาหารเราและอาหารเด็กๆ / หากเหลือ จะมอบให้ทางโรงเรียน
ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๒ มื้อ (เช้า-เที่ยง วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐)
ค่าอาหารทานเล่น-น้ำดื่ม-ไอศกรีม สำหรับเลี้ยงเด็กและอาสา มื้อเที่ยงวันเด็ก จำนวน ๒๐๐ คน
อุปกรณ์สำหรับตกแต่งซุ้มเกมและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับงานวันเด็ก
ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน (ที่นอนฟรี)
/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์

ค่ารถเดินทาง (จัดเก็บในวันเดินทาง)
-รถส่วนตัว
-รถตู้ กรุงเทพฯ-เข้าโรงเรียน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

โครงการเปิดรับบริจาคสิ่งของ
– เครื่องเขียน
– ของเล่นสภาพเล่นได้ ทั้งของเด็ก ผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
– ขนม
– ของใช้ตามความเหมาะสม
– อื่นๆอีกมากมาย
สามารถบริจาคได้โดยตรงที่
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับม.เกษตร บางเขน ฝั่งถนนวิภาวดีฯ)
เลขที่ ๑๖ ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

***ผู้จัดต้องขออภัยที่ไม่สะสะดวกในการเดินทางไปรับของด้วยตนเอง***

เปิดรับสมัครอาสาเข้าร่วมกิจกรรมและดินทางไปร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (หรือจนกว่าจะเต็ม)
จำนวนไม่จำกัดเพื่อความสุขของเด็กๆเราจะแบ่งปันกัน

อาสาต้องเตรียม
เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
-ผ้าสำหรับอาบน้ำ
– เครื่องนอน/เสื้อกันหนาว/อุปกรณ์กันหนาว
– ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– มุ้ง(ถ้ามี)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
(เพื่อความปลอดภัยผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ และการกินอยู่ กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
๑. สามารถกินง่าย อยู่ง่าย เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ทุกกิจกรรม
๒. อดทน ลุยทุกสถานการณ์
๓. ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักสายลมแสงแดด รักธรรมชาติและภูเขาลำเนาไพร
๔. มีใจทำงานในงานอาสาสมัคร
๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๖. เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
๗.ไม่ต้องรักเด็กแต่อยู่กับเด็กได้

ขอความร่วมมือ
*** อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
กลุ่มอาสาไม่จำกัดมหาชน
หุ้นส่วนสังคม อุดมน้ำใจ
พื้นที่จัดสรรค์ความสุขด้วยการแบ่งปัน
เพาะบ่มมิตรภาพจากการลงมือทำ

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์
หัวเรื่อง “บ่มสุข-ของขวัญวันเด็ก ๒๕๖๐”
รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
วันเดือนปีเกิด
เบอร์ติดต่อกลับ
อีเมล์/เฟสบุ๊คของผู้เข้าร่วม
***แจ้งด้วยว่า เพื่อสะดวกในการจัดการเรื่องการเดินทาง***
- นำรถไปเอง + รับ ผู้โดยสารได้กี่ท่าน
- ไม่มีรถ เพื่อความสะดวกในการจัดการ

๒.เมื่อส่งข้อมูลทางอีเมลแล้ว ให้รอการตอบกลับ
๓.โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและเพื่อจัดซื้อของให้น้องๆ
๔.ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายได้ที่ ท่านละ ๓๐๐ บาท ยืนยันในการร่วมกิจกรรม

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 981-9-36810-3
สาขา เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
นายจิระพงค์ รอดภาษา
เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป ส่ง มาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา


โครงการขออภัย ขอไม่รับผู้ที่เดินทางตามไปเช้าวันเสาร์ โครงการต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้องการสมาชิกไปเตรียมการในคืนก่อนวันเด็ก

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท