สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
ขอเชิญจิตอาสาร่วมทำพิมเสนน้ำเพื่อแจกให้กับประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัน เวลา สถานที่
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

วัน เวลา สถานที่
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4                                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

สิ่งที่จิตอาสาต้องเตรียมมา
1.กรรไกรสำหรับตัดสติ๊กเก้อ
2.ขวดโอวัลติน,กาแฟ หรือ
ขวดแก้วขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้ว
สำหรับผสมวัตถุดิบทำพิมเสน
3.ช้อนหรือหรือโกร่งแก้วสำหรับ
ใช้บดและคนวัตถุดิบให้เข้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 086 010 9115 (เหน่ง)

การรับสมัครจิตอาสา
อาสาที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยแจ้งชื่อ นามสกุล
ผ่านทางไลน์ ID: pongneng89
หรือสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย