รับสมัคร “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” (VISITOR)? สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกมาสอนได้
รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมเป็น “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทย” ในวันที่ 3 มิถุนายน – 28 กรกฏาคม 2561  จัดโดย ขบวนการโลกแสนสวย ภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา จำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนหนองอาสา /โรงเรียนบ้านพุต่อ/ โรงเรียนวัดทัพหลวง  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

“โดยผู้สนใจสามารถเลือกช่วงเวลาเข้าร่วมค่ายกิจกรรมได้”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/vuFwR7WildlUHPrx1

หมายเหตุ
** อาสาสมัครต้องเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีด้วยตนเอง
** ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ?

สอบถามข้อมูล
Inbox
Tel 092-3939046 ลูกจัน

"โดยผู้สนใจสามารถเลือกช่วงเวลาเข้าร่วมค่ายกิจกรรมได้"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/vuFwR7WildlUHPrx1

หมายเหตุ
** อาสาสมัครต้องเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีด้วยตนเอง 
** ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ?

สอบถามข้อมูล
Inbox 
Tel 092-3939046 ลูกจัน

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี