โตนเลสาบ ชีวิต สายน้ำ และกาลเวลา

โตนเลสาบมีพื้นที่กว้างมากและกินเนื้อที่ถึง 5 จังหวัด รอบๆโตนเลสาบก็จะมีอยู่ 7 หมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้านก็มีโรงเรียน วัด ร้านขายของ ร้านอาหาร โบสถ์ เป็นเหมือนเมืองเล็กๆเลย
คนที่อยู่ในโตนเลสาบจะประกอบด้วย คนเขมร 60% คนเวียดนาม 25% และมุสลิม 15% และคนที่สร้างเรือนแพอาศัยอยู่ในโตนเลสาบคือคนที่จนมากๆๆๆ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้อะไรนอกจากทำประมงจับปลามาขายให้กับคนบนฝั่ง ไกด์เล่าว่า ชาวประมงจับปลามาขาย กก.ละ 35 บาท พ่อค้าก็เอาไปขายในตลาดแล้วบวกเพิ่ม 2-3 เท่า และเนื่องจากคนที่นี่จนมากเลยไม่มีรายได้พอที่จะจ่ายภาษีให้รัฐ รัฐเลยไม่เหลียวแล ไม่มีสวัสดิการใดๆให้ทั้งสิ้น ที่เด็กๆได้เรียนหนังสือก็มาจากการบริจาคเงินของชาวบ้าน องค์กรต่างๆและนักท่องเที่ยวทั้งนั้น

สอนภาษาไทย ในกัมพูชา
วัดอังกอร์ซ่า เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิปไตย มีโรงเรียนชีวิตใหม่สำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ คือ สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย พระอาจารย์กุงเกีย เป็นพระภิกษุในวัดแห่งนี้ กล่าวว่า ได้จำพรรษาที่วัดนี้มา 8 ปี แล้ว โดยทำหน้าที่สั่งสอนอบรม ให้การศึกษา และความรู้สำหรับประชาชนชาวกัมพูชา ที่มีรายได้น้อย และไม่มีรายได้ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่สนใจใฝ่รู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สำหรับการสอนภาษาไทย พระอาจารย์กุงเกีย ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความเป็นมา ว่า มีแรงบันดาลใจในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนภาษาไทย โดยศึกษาด้วยตนเอง จากแบบเรียนภาษาไทย รับอาสาเป็นครูสอนภาษาไทย มีผู้เรียนหลายกลุ่ม เปิดสอน ทั้งภาคเช้า และ ภาคบ่าย โดยกำหนดค่าเล่าเรียน คนละ 80 บาท ต่อเดือน หรือหากเป็นคนด้อยโอกาส ไม่มีรายได้ ให้เรียนฟรี
พระอาจารย์กุงเกีย ครูจิตอาสายังได้บอกความในใจ อีกว่า พระอาจาร์ ยังไม่จบ ป.6 แต่มีความต้องการให้ประชาชนชาวกัมพูชา ได้เรียนรู้ภาษาไทย มีความเข้าใจวิถีชีวิตคนไทย เพราะปัจจุบันชาวกัมพูชา และชาวไทยเดินทางไปมาหาสู่เป็นจำนวนมาก หากคนกัมพูชาเรียนรู้ภาษาไทย จะทำให้การติดต่อสื่อสาร การบริการด้านต่างๆสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น วัดอังกอร์ซ่า จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย ที่จะร่วมพัฒนาการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน และเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ในกัมพูชาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
สถานที่จัดการเรียนการสอนภายในวัด มีอาคารเก่า 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ปรับปรุงชั้นล่าง เป็นห้องเรียน และมีห้องสมุด 1 ห้อง ซึ่ พบว่ามีแบบเรียนภาษาไทยน้อยมาก คู่มือการสอนและหนังสืออ่านประกอบไม่มี ซึ่งทางโรงเรียนแห่งนี้ ยังมีความต้องการ คือ แบบเรียนภาษาไทย ป.1 ถึง ป.6 และแบบเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ตารางกิจกรรม

27 พย 63

23.30 ออกเดินทาง จาก ปตท bts สนามเป้า

28 พย 63

5.00 รอด่านเปืด และ ทำการข้ามแดนโดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ ท่าน
จากนั้นเดินทางสู่เสียบเรียบ
10.00 ถึงตัวเมืองเสียบเรียบ เข้าไปยังวัด อังกอซ่า และ วางแผนกิจกรรม ให้น้องๆ และ เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
13.00 เสร็จกิจกรรม ทำการมอบหนังสือเรียนภาษาไทยให้ และ ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมให้
14.00 เดินทางไปยังโตน เลสาบ และ ลง เรือ โดนมีค่าเรือคนละ 10 usd
เพื่อนำของไปบริจาคยังโรงเรียนกลางน้ำ และ ชมวิถีชีวิต พระอาทิตย์ตก ที่โตนเลสาบ
19.00 เข้าที่พัก โรงแรมนอนห้องละ 2-3 คน

29 พย
8.00 ทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เดินทางไปยังพนมกุเลน เพื่อ พักผ่อนร่าง
กาย ก่อนเริ่มงานวันถัดไป ซึ่ง สามารถนำชุดมาเปลี่ยนเล่นน้ำตกได้ จะมีค่าเข้าคนละ 20 usd
13.30 เดินทางกลับ
16.00 ถึงด่านชายแดน โดนจะมีค่าข้ามแดนอีกคนละ 100 บาท
22.00 ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

*** ทุกท่านนำ passport มาด้วย ห้ามลืม ***
*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 20 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***

*** กิจกรรมนี้ไม่รวมค่าข้ามแดน ประมาณ 200 บาท ต่อคน และ ไม่รวมค่าเข้า สถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่าเรือ ***

****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****

ค่าข้ามแดน 200 เข้า 100 ออก 100
ค่าเรือ 10 usd
ค่าเข้า พนมกุเลน 20 usd

** สิ่งที่รับบริจาด อุปกรณ์การเรียน และ กีฬา แบบเรียนภาษาไทยด้วย**

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2880 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/twNTwGEmUBbV1kQs6 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่ารถกัมพูชา
3. ค่าไกด์
4.ค่าโรงแรมา นอนห้องละ 2-3 คน
5. ค่าเสื้อกิจกรรม
6.ค่าประกันการเดินทาง
7.อาหาร 2 มื้อ
8. ค่าเงินบริจาค


สามารถมัดจำได้ 1500
และ ต้องชำระ 2 อาทิตย์สุดท้ายก่อนเดินทาง

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2880