ครูอาสาปันรัก ณ ดอยหลวงเชียงดาว
รอบแรก 8-14 ก.ค. 61
รอบสอง 19-25 ส.ค. 61
รอบสาม 16-22 ก.ย. 61

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้ คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ มอญ(ภาษาท้องถิ่น) และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

▪ รับสมัครครูประจำวิชา 10 คน รับทั้งชายและหญิง
▪ รายวิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคม สุขศึกษาและพละศึกษา ครูอนุบาล ปฐบมวัย หรือคนที่มีความถนัดตามภาควิชาต่างๆ
▪ ในส่วนของอาหาร ร่วมทำอาหารที่บ้านที่ ศพด.

เดินทางไปเย็นวันเสาร์ที่ 7
เดินทางกลับวันเสาร์ที่ 14

รายละเอียดที่เหลือ ลงในไลน์กลุ่มนะคะ

■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ ” Su Backpacker – ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว ” ได้เลยคะ

 

■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ " Su Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว " ได้เลยคะ

● รับสมัครครูอาสา 10 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ 2500 บาท

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
: SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2500 บาท