ครูอาสาปันรัก ณ ดอยหลวงเชียงดาว Ss.2
16-21 ส.ค. 61 (รอบ 2)
ศศช.บ้านห้วยงู อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ มอญ(ภาษาท้องถิ่น) และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

** กำหนดการเดินทาง ไป-กลับ **
วันไป : ออกเดินทางวันที่ 15/8/61
19:30 น. จุดนัดพบ ศูนย์อาหาร สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ก่อนถึงหมอชิต 1.7 กม.)
20:20 น. ขึ้นรถนครชัยแอร์ ออกเดินทาง
06:30 น. ถึงเชียงใหม่ รับประทานมื้อเช้า
07:30 น. นั่งรถไปท่ารถช้างเผือก ต่อรถไปท่ารถเชียงดาว (ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที)
09:30 น. ซื้อของสด ข้าวสาร อาหารแห้ง เตรียมขึ้นดอย (เหมารถสองแถว ขึ้นดอย แวะถ่ายรูประเบียงดาว)
11:00 น. ถึง อบต.เมืองคอง ทานมื้อเที่ยง เตรียมเข้าหมู่บ้าน
13:00 น. ถึงหมู่บ้าน ศศช.บ้านห้วยงู

วันกลับ : ลงจากหมู่บ้าน 11:00 น.
13:00 น. ถึงท่ารถเชียงดาว
15:00 น. ถึงอาเขต นครชัยแอร์เชียงใหม่ ฝากกระเป๋า เที่ยวในตัวเมือง
20:30 น. เดินทางกลับ ถึง กทม เช้า 06:30 น.

** กำหนดการสอนโครงการครูอาสา **
● วันแรก ของการสอน
《วันแรกเปิดโลกเดินทาง เปิดใจเรียนรู้ครูและเด็ก》
06:00 น. ตื่นนอน ช่วยกันทำอาหาร มื้อเช้า
07.30 น. เตรียมเข้าแถว เคารพธงชาติ
08.00 น. เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง นำเด็กๆออกกำลังกาย และดื่มนม
09.00 น. จัดกิจกรรมสันทนาการ แนะนำตัวครูและเด็กนักรียน เพื่อทำความรู้จักกับเด็ก ๆ  จากนั้นจะเป็นการแนะนำประวัติโรงเรียน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากครูที่โรงเรียน (ครูตูน) และตัวแทนนักเรียน
10.00 น. แยกสอนนักเรียน แบ่งครูอาสาประจำกิจกรรม  วิชานั้นๆ ทำการเรียนการสอนเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนครูสอนคนละ 1 ชม.จนครบทุกคนใน 1 วัน
ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมเด็กๆ
12.30 น. สอนต่อ…..
16.00 น. หมดเวลาเรียน ครูพักผ่อนตามสบาย
17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

วันที่สอง-สาม-สี่
《 ฐานความรู้ สร้างสายสัมพันธ์ ครูและเด็ก》
06.00 น.  ทำอาหาร รับประทานอารเช้า
08.00 น.  ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน
08.30 น. สอนตามปกติ
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ
13.00 น. สอนต่อ
16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน  พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

วันที่ห้า
《ครูอาสาสร้างสุข 》
06.00 น. ตื่นเช้า ทำอาหาร รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.  ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายเช่นเคย
09.00 น. เจอกันที่สนามบอลโรงเรียน ร่วมแข่งกีฬาสามัคคี (วิชาพละ รวม)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. ทำกิจกรรมต่อ เล่นเกมส์การละเล่นพื้นบ้าน
15.00 น.  กิจกรรมอำลาครู
16.00 น.  เสร็จภาระกิจ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน

 

● สิ่งที่ครูอาสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / สื่อสัมผัส
2. อุปกรณ์เสริมประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์เสริมเล่นกีฬา วิชาพละ
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับเป็นสื่อการสอนเด็กๆ

☆ ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอนเด็กๆ
เด็กๆ ที่เราจะไปสอนเป็นเด็กชาวเขา ซึ่งเด็กๆจะพูด และเขียนภาษาไทยไม่ชำนาญเหมือนเด็กในเมือง ครูสามารถเน้นเรื่องนี้ได้เลยคะ และสามารถนำสื่อหรือแนวการสอนเชิงพัฒนาการ สันทนาการมาร่วมด้วยได้เลย เพื่อสร้างความสนิท และสนุกสนานในการเรียน

■ กฎการวางตัว ข้อห้าม และคำเตือน  ■
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนและขอเบอร์โทรนักเรียนเป็นเด็ดขาด !!
– ห้ามพูดคำหยาบขณะสอน หรือเวลาอยู่กับเด็กๆ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
– งดเว้นการดื่มสุรา สูบบุหรี่
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาติจากผู้จัดโครงการ (เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะพื้นที่เป็นป่าเขาอยู่ตรงชายแดน)

ปล.ที่นี่มีไฟฟ้าใช้ แต่จำกัด และมีน้ำปะปาภูเขา

● รับสมัครครูอาสา 9 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ 2700 บาท
● ค่าสมัคร คือ ค่าเดินทาง ค่ารถ ทั้งรถทัวร์ เมล์ สองแถส และรถเหมาขึ้นดอย รถเข้าหมู่บ้าน (รวมทั้งไปกลับ)  ค่าข้าวสาร น้ำดื่ม  (ค่าอาหารหารเฉลี่ยหน้างานนะคะ)

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
 : SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2700 บาท