ครูอาสาปันรัก ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลั๊ว
บ้านห้วยลั๊ว อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2 – 9 ก.พ. 2562

รับสมัคร “ครูอาสา” โครงการครูอาสาปันรัก ร่วมใจไปสอนน้องๆที่ห้องเรียนสาขาห้วยลั๊ว เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ณ.บ้านห้วยลั๊ว ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆไร้สัญชาติตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ (ภาษาท้องถิ่น)  และและครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

● สิ่งที่ครูอาสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / สื่อสัมผัส
2. อุปกรณ์การเรียน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับเป็นสื่อการสอนเด็กๆ

☆ ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอนเด็กๆ ครูสามารถเน้นเรื่องภาษาได้เลยคะ และสามารถนำสื่อหรือแนวการสอนเชิงพัฒนาการ สันทนาการมาร่วมด้วยได้เลย เพื่อสร้างความสนิท และสนุกสนานในการเรียน

▪ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
▪ ในส่วนของอาหาร ผู้เข้าร่วมจะต้องช่วยเด็กๆทำอาหารที่บ้านที่เราไปพัก โดยทางทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน
▪ ครูอาสาทุกท่าน จะได้รับหนังสือบันทึกกิจกรรม เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตัวเองในแต่ละวัน

● ที่นี่มีสัญญานโทรศัพท์

** กำหนดการกิจกรรมโครงการครูอาสา **

วันที่  2  ก.พ. 62
19.00 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ นครชัยแอร์กรุงเทพ
20.00 น. ออกเดินทาง

 

วันที่  3 ก.พ. 62
06.00 น.  ถึง บขส.น่าน ต่อรถไปปัว รับประทานอารเช้า
09:00 น. เดินทางต่อรถสองแถวไปลงบ่อเกลือ รับประทานมื้อเที่ยง และเดินทางต่อเพื่อไปหมู่บ้านห้วยลั๊ว
16:00 น. ถึงหมู่บ้าน พักผ่อน
18:00 น. รับประทานมื้อเย็น ประชุมเตรียมการสอน
20:00 น. พักผ่อน

 

วันที่ 4-8 ก.พ. 62
06:00 น. ตื่นเช้า รับประทานอาหาร
08:00 น. ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน
08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้ตามสบาย
13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นเสร็จภาระกิจกลับบ้านพัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น เรียนรู้วิถีชุมชน
19.00 น.ครูอาสาร่วมประชุม สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 23 ประชุมสรุปปิดโครงการ)

วันที่  9 ก.พ. 62
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ก่อนออกเดินทางกลับ
09.00 น. เดินทางกลับ

 

■ กฎการวางตัว ข้อห้าม และคำเตือน  ■
– ห้ามพูดคำหยาบ
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาติจากผู้จัดโครงการ (เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะพื้นที่เป็นป่าเขา)

 

■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ " Su Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว " ได้เลยคะ

● รับสมัครครูอาสา 10 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ 2800 บาท

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
 : SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2800