ครูอาสามหาสนุก เกาะมหัศจรรย์วันของเรา@เกาะพยาม
ตอน ฝนแปดแดดสี่ความสุขจากระดับน้ำทะเลที่เกาะพยาม
วันศุกร์ที่ ๒๑ – วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เดินทางไป ศุกร์เย็นหลังเลิกงาน เดินทางถึงกทม. ดึกๆวันจันทร์(วันหยุดชดเชยวันปิยะฯ) )

ณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

ค่าใช้จ่าย คนละ ๓,๒๐๐ บาท (สามพัน-สองร้อยบาทถ้วน)
– รถตู้+น้ำมัน
– เรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
– รถบนเกาะ จากท่าเรือไปโรงเรียน
– อาหารอาสาช่วงทำกิจกรรม
– ของเล่นแจกเด็ก
– ทุนการศึกษา
– อื่นๆ

ทำอะไร
กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างรอยยิ้ม เติมความสุข แบ่งปันความสนุกให้กับเด็กๆในโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในลักษณะงานวัด สร้างสรรค์ความสุขแบ่งปันความสนุกให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยายาม จังหวัดระนอง ลักษณะงาน กิจกรรมงานวัด มีการจัดซุ้มเกม สอยดาว เวทีความสุข สำหรับ เด็กๆ จำนวน ๑๕๐ คนชวนมาทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพื่อความสนุกและสีสรรค์ของการทำกิจกรรม
รูปแบบของงานอาสา ครั้งนี้
อาสา(แบ่งปัน)+สร้างความสนุก = สุขใจ

กำหนดการ
ครูอาสามหาสนุก เกาะมหัศจรรย์วันของเรา
ตอน ฝนแปดแดดสี่ความสุขจากระดับน้ำทะเลที่เกาะพยาม
วันศุกร์ที่ ๒๑ – วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เดินทางไป ศุกร์เย็นหลังเลิกงาน เดินทางถึงกทม. ดึกๆวันจันทร์(วันหยุดชดเชยวันปิยะฯ) )

ณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๘.๓๐ น. นัดเจอกันที่ ปั๊มปตท.ถ.วิภาวดี-รังสิต
(ก่อนถึง เซ็นทรัลลาดพร้าว กรณีมาจากทางดอนเมือง)
๑๙.๓๐ น. ล้อหมุน ออกเดืนทางสู่เมืองระนอง
(นอนบนรถ)

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
เช้าตรู่ที่อาสาถึงเมืองระนอง
๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ ภารกิจส่วนตัว / มื้อเช้าแบบเมืองระนอง (อาสาดูแลตัวเอง)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ เดินทางสู่ท่าเรือ เดินทางสู่เกาะพยาม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง(๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐
– ชื่นชมธรรมชาติบนเกาะพยาม ก่อนทำงาน
– จัดเตรียมสถานที่ สำหรับทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ สรุปงาน ชี้แจงกิจกรรม สำหรับ วันพรุ่งนี้
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามคืนแรก)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางเกาะ อาหารเช้า(๓)
กิจกรรม อาสามหาสนุก
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมอาสามหาสนุก
ลงทะเบียนเด็ก คณะครู
เปิดงาน
– กิจกรรมหลักๆ
o จุดเริ่มต้น (จุดลงทะเบียน มีการแสตมป์และประทับตรา )
o สถานีกล้าแสดง(กิจกรรมบนเวที)
รำวงโบราณ(งามแสงเดือน ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิดเข้ามาอีกหน่อย)
o สถานีความอร่อย(ซุ้มอาหาร)
o สถานีความสนุก (ซุ้มเกม)๙-๑๐ ฐานกิจกรรม
o สถานีสอยดาว
ปิดงาน
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ อาสาผ่อนพัก ท่องรอบเกาะพยาม
๑๘.๓๐ อาหารเย็น (๕)
สรุปกิจกรรม ก่อนนอน
(นอนที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามคืนที่สอง)

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙(หยุดชดเชยวันปิยมหาราช)
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้งที่อันดามัน
๐๗.๓๐น. กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๖)
(ยกพลออกจากเกาะ)
๐๙.๓๐น. เดินทางกลับ กทม.
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๒.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(กลับมานอนบ้านตัวเอง)

(Happiness it makes a different)
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิดสำหรับสอยดาว***
– ของเล่น ตุ๊กตา
(เหมาะทั้เด็กผู้หญิงและผู้ชาย โจทย์คือหากเราเป็นเด็ก เราต้องการออะไรในการเล่นสอยดาว)
– ทุนอาหารเลี้ยงขนมเด็ก ไอศกรีม น้ำผลไม้
– หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก – ประถม ๖ มอบให้โรงเรียน
– หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ
– ทุนสำหรับจัดซื้อจาน-ช้อน-ถาดหลุม ใส่อาหารให้กับเด็ก
– ทุนการศึกษา
(ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จะไม่นำมาเกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในส่วนของอาสา จะมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด)
-เครื่องเขียน สมุด-ดินสอ-ปากกา-ยางลบ-ไม้บรรทัด (ไม่รับสมุดบันทึก)

เปิดบริจาค ในวัน-เวลาราชการได้ที่
นุ้งนิ้ง นายจิระพงค์ รอดภาษา 081-515 8564
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
เลขที่16 ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

รับบริจาค ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จน ถึง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
หรือเปิดรับด้วยตนเอง MRT จตุจักร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ค่าใช้จ่ายคนละ
๓.๒๐๐ บาท/คน (สามพัน-สองร้อยบาทถ้วน)

*ทางโครงการไม่รับผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองหรือรับระหว่างทาง ขออภัยในความไม่สะดวก*

กรณีผู้ที่เดินทางด้วยตนเองรับเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น(ไปเจอที่ท่าเรือ)
๒,๒๐๐ บาท/คน (สองพัน-สองร้อยบาทถ้วน)

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
– อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
– พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
– รถตู้ กรุงเทพฯ – ระนอง – กรุงเทพฯ
-เรือสปีดโบ๊ท ท่าเรือระนอง – เกาะพยาม – ระนอง
-รถจากท่าเรือเกาะพยาม – โรงเรียน – ท่าเรือเกาะพยาม
– ค่าอาหาร ระหว่างการทำกิจกรรม ในพื้นที่ (๖ มื้อ)
-ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที
-ค่าเช่าเต๊นท์กันแดด/ฝน
– ของขวัญสำหรับทำกิจกรรมและแจกเด็กๆ
อื่นๆ

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๙ คน

ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติมกรณีที่ไม่ได้แจ้งไว้ให้เท่านั้น)
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )
****หากไมได้อ่านรายละเอียดกรุณาอย่ารบกวน****

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เต็นท์หรือแปลถุงนอนสำหรับท่านที่ชอบมุมส่วนตัว (ไม่มีไม่เป็นไร)
– นอนในอาคารเรียนของเด็กๆ ทางพื้นที่จัดเตรียมเสื่อไว้ให้
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

บริจาคสิ่งของได้ที่
เปิดบริจาค ในวัน-เวลาราชการได้ที่
นุ้งนิ้ง นายจิระพงค์ รอดภาษา 081-515 8564
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
เลขที่16 ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
รับบริจาค ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จน ถึง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
หรือเปิดรับด้วยตนเอง MRT จตุจักร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ร่วมทางร่วมมหาสนุกก็สมัครร่วมกิจกรรมได้ดังนี้

๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
หัวข้อ “จิตอาสามหาสนุก@เกาะพยาม”
-ชื่อ-นามสกุล
-ชื่อเล่น
-วันเดือนปีเกิด
-เบอร์ติดต่อกลับ
-อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม

๓.เมื่อได้รับการตอบกลับทางเมลแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลัง่ได้รับการตอบรับเพื่อเป็นการยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔. โอนเงินจำนวนเต็มเพื่อยืนยัน / หรือผ่อนหนักเป็นเบา ปรึกษาหลังไมค์กันได้

สมทบค่าใช้จ่ายได้ที่

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วโปรด แจ้งชื่อ โครงการ+เจ้าของเงิน+จำนวนเงินอีกครั้ง มาที่ sunday2309@hotmail.com


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทา

* * * โอนทุกครั้งโปรดแจ้งทุกครา อย่าได้ค้างคาในแต่ละเดือนนะ * * *

 

วิธีจ่ายตังสุขใจจังตังจ่ายแล้ว
- จ่ายงวดเดียวแสนสุขใจ สามพัน-สองร้อยบาทถ้วน หลังตอบรับภายในสามวัน

- ผ่อนหนักเป็นเบามหาสนุก
งวดแรก : หลังจากตอบกลับภายในสามวัน หนึ่งพันบาท หรือมากกว่า เพื่อบอกว่าจะไป
งวดสอง : กระชับมิตร ๗๐๐ บาท หรือกว่ากว่า
งวดสาม : ยังสนิทไม่มากพอ ๕๐๐ บาท หรือมากกว่า
งวดที่สี่และห้า : จะได้สนิทกันมากขึ้น งวดละห้าร้อยบาท หรือจ่ายให้ครบก่อนวันกิจกรรม สะสมไปเรื่อยๆจนจบที่ ๓,๒๐๐ บาท นะ

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

ค่าใช้จ่าย : 3200 บาท