ครูอาสาวันหยุดพิเศษเพื่อวันพิเศษของน้องๆปลายดอย
ตอน ชวนบริจาคเวลาพิเศษเพื่อสร้างความพิเศษ

ช่วงเวลา : วันศุกร์ที่ ๑๕ – วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สถานที่ : หมู่บ้านแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๕๐๐ บาท + + + (เก็บเพิ่มตามจริง)
– รถตู้
– น้ำมัน
– รถ 4WD เข้าหมู่บ้าน ไป-กลับ
– อาหารเรา + อาหารเด็ก
– อื่นๆ
– เหลือเป็นทุนเด็กต่อไป ขาดเก็บเพิ่ม

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๐ คน

คุณสมบัติ
๑.ไม่เป็นคนเรื่องมาก ไม่มากเรื่อง ไม่เยอะ
๒.ว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม เพื่อมา วางแผนเตรียม
กิจกรรม สถานที่นัดหมายประชุม MRT จตุจักร เวลา ๑๔.๐๐
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้
๕.ไม่ติดโซเชียล
๖.เปิดใจรับได้ทุกสภาวะ

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

เนื่องในวันหยุดต่อเนื่องยาวๆ + กับวันหยุดพิเศษ (ของใครบางคน หรือหลายๆคน) จึง อยากชวนมิตรรักไมตรีชวนไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรครอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกัน เถอะ

กิจกรรมโดยสังเขป

ศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ช่วงเวลาของการเดินทาง)
๒๐.๐๐ น ออกเดินทาง สู่ อ.แม่สอด จ.ตาก

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )
๐๗.๐๐ น. ถึง อ.แม่สอด จ.ตาก ภารกิจส่วนตัว เตรียมตัวขึ้นดอย เปลี่ยนรถ
๑๑.๓๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางมาถึงหมู่บ้านแม่เหว่ย
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่ /เดินเท้าศึกษาชุมชน (โดยมีเด็ก ๆในโรงเรียนเป็นไกด์นำทาง)
๑๗.๐๐ น.กลับมาที่โรงเรียนทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันในรูปแบบครูอาสาปลายดอย (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

วันเอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันแห่งการเป็นครู)

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย
๐๘.๐๐ น. คณะครูอาสา้พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ น. แบ่งกลุ่มครูอาสาประจำกิจกรรมแต่ละกลุ่มที่เตรียมวางแผนกันมา
โดยแบ่งเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ ๑ ชม.จนครบทุกฐาน (คร่าวๆ)
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
๑๖.๐๐ น. เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นคณะครูอาสาจะได้มาช่วยกับทำสื่อการเรียนเพื่อตกแต่งห้องเรียน
(รบกวนคณะครูเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งมาด้วยในวันนัดประชุมล่วงหน้า)
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันหยุดพิเศษ)
(เพื่อนวันพิเศษของเด็กๆปลายดอย ลงแรงเล่นกีฬาสี/ แปลงห้องเรียนแต่งห้องน้อง )

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๘.๐๐ น. เจอกันที่หน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
ภาคเช้ากีฬาสี สามัคคีพี่กับน้อง
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(๗)
๑๓.๐๐ น. ภารกิจแปลงห้องเรียนแต่งห้องน้อง
๑๗.๐๐ น. เสร็จภารกิจแล้ว เราจะให้เด็กๆพาเราชมหมู่บ้าน
๑๙.๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (๘)
๒๐.๓๐ น. กิจกรรมเปิดหัวใจอาสา
๒๒.๐๐ น. แยกย้ายพักผ่อน หรือชมดาวเคียงเดือนเป็นเพื่อนยามดึก

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันหยุดอาสาฬหบูชา)

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๙)
๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการร่ำลา /เดินทางออกจากหมู่บ้าน
๑๒.๐๐ น. ถึง อ.แม่สอด มื้อกลางวัน (ออกกันเอง) เปลี่ยนรถตู้ เตรียมตัวเดินทางกลับ กทม.
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รบกวน ชวนผู้ร่วมกิจกรรม มาประชุมเตรียมความพร้อม ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สถานที่ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จตุจักร เพื่อประชุมเตรียมการสอน/เตรียมตกแต่งห้องเรียนเด็กๆ

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้+น้ำมัน
– รถกะบะชาวบ้านสำหรับขึ้นดอย
– อาหาร สำหรับเราเอง ๙ มื้อ ในหมู่บ้าน
– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ (ถ้ามีทุนเพียงพอ)
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง
– อื่นๆ
ประมาณ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท

ขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก (โปรดระบุ เพื่อจะไม่นำไปใช้ในส่วนอื่น)
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

– สนใจบริจาควัตถุมงคล(บริจาคของ)
– รบกวน จัดส่งให้ด้วยนะ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

– และจะเปิดรับโดยตรง
วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป

* * * สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)จตุจักร * * *
ลงมาใต้ดิน ค่ะ ก่อนชั้นขายตั๋ว ทางขึ้นลงประตู ๑ หรือ ๔
“เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีสวนจตุจักร ทางออก ๔” อยู่ใต้ดิน สถานีจตุจักร ฝั่งติดห้องน้ำ

พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

วิธีการร่วมเดินทาง

๑.อ่านก่อน หากถามคำถามที่มีให้แล้ว จะเงียบ
๒.ส่งข้อมูลทางเมลล
sunday2309@hotmail.com

แจ้งว่า "จิตอาสา ครูอาสาหยุดพิเศษกรกฎาคม "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล
- เฟสบุ๊ก

หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้

โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี

เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน

ค่าใช้จ่าย : 2500 บาท