ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า มัสยิดอัตตะอาวุนบางปู

จัดตั้งขึ้น จากการศึกษาข้อมูลเด็กกำพร้ากลุ่มตัวอย่าง พบว่า แม้จะได้รับการเยียวยาแล้ว เด็กกลุ่มนี้ยังประสบปัญหาในด้านอื่น เช่น ต้องออกจากโรงเรียน ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร และในกลุ่มเด็กผู้ชายก็มีความเสี่ยงในการเข้าสู่วงจรยาเสพติด หากพ่อหรือแม่แต่งงาานใหม่ เด็กกำพร้าก็จะไม่ได้รับการดูแล หรือนำไปฝากให้ญาติดูแล ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ และคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเด็กกำพร้าอีกกลุ่มหนึ่ง ประมาณ 1,000 คน ที่ไม่ได้การรับรองจาก 3 ฝ่าย เพราะอาจเป็นเด็กกำพร้าที่มาจากครอบครัวฝ่ายตรงข้ามรัฐ และไม่มีข้อมูลในระบบการเยียวยา จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมได้ตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบในส่วนที่ตกหล่น และพยายามสร้างกลไกปกป้องเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง มีการรณรงค์ให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กในชุมชุมต่าง ๆ ป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการสร้างระบบกลไกชุมชนคุ้มครองเด็ก

ภายใต้หลักอนุสัญญาว่าด้วยเด็ก (Convention on the Rights of theChild) เพื่อให้เด็กมีสิทธิในการมีชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายโดยย้ำว่า “เด็กคือผู้บริสุทธิ์” หรือ “เด็กไม่ใช่คู่ขัดแย้ง” ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามเด็กควรมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและไม่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี

รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซียกับเรื่องราวน่าสนใจมากมาย และความมหัศจรรย์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารเรือนไม้ที่เคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสประเทสมาเลเซีย ชมกรรมวิธีการทำทองเหลืองและ วิธีทอผ้าซองเก็ต ที่ยังทำด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมที่ปัจจุบันจะหาดูได้ยากมาก และมัสยิดแก้ว มัสยิดกลางน้ำ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

โกตาบารู……รัฐกลันตัน เหนียวแน่นวัฒนธรรมไทย
รัฐกลันตันแม้จะไม่มีความโดดเด่น ทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเฉกเช่นรัฐอื่น ๆ ในมาเลเซีย แต่หากเอ่ยถึงการยึดมั่นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี”รัฐกลันตัน”ถือเป็นเมืองที่มีความเคร่งครัดกับวัฒนธรรมและมาอย่างยาวนานแม้ว่าจะมีประชากรที่มีความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ ก็ตามหากแต่มีความเป็นอยู่อย่างกลมเกลียว แม้ว่าแต่เดิมรัฐกลันตันจะอยู่ภายใต้การปกครองของสยามหรือประเทศไทยก่อนมีการแบ่งแยกดินแดนให้เป็นของมาเลเซีย

ตารางกิจกรรม

11 สค 63

19.00 ออกเดินทางจาก ปตท สนารมเป้า
19.30 จุดรับที่ 2 big c พระราม 2

12 สค 63
12.00 ถึงสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า บางปู
13.00 ทำกิจกรรมกับน้องๆ มอบของบริจาค และ กิจกรรมต่างๆที่อาสาได้ประชุม เลี้ยงอาหารน้องๆ
15.00 เรียนรู้วิถีชุมชนบางปู
19.00 เข้าที่พักในตัวเมืองนราธิวาส

13 สค 63

9.00 ข้ามด่านชายแดนที่สุไหโกลก
12.30 ถึงตรังกานู เข้าชมพิพิธภัณใหญ่ที่สุดใน asia ตะวันออกเฉียงใต้ และ ชมที่ประทับ ร5
16.00 แวะ china town ชม sreet art
18.00 เดินทางไปนอนที่รัฐกลันตัน

14 สค 63
7.00 เดินทางไปวัดไทย ในรัฐกลันตัน เยี่ยมพี่น้องชาวมาเล เชื้อสายไทย ทำบญ และ เยี่ยมพี่น้องคนไทยในรัฐกลันตัน นอกจากนี้ยังพบปะน้องๆมาเล เชื้อสายไทย มาเรียนภาษาไทย
จากนั้นเดินทางกลับด่าน
15.00 ถึงด่าน เดินทางไปยังที่พักใน นครศรีธรรมราช

15 สค 63
9.00 เดินทางกลับ
22.00- 23.00 ไม่เกินนี้ถึงกรุงเทพ

*** กำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
*** ทุกท่านนำ passport มาด้วย ***
*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 15 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***

*** กิจกรรมนี้ไม่รวมค่าข้ามแดน และ ไม่รวมค่าเข้า สถานที่เที่ยวต่างๆ ***
****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****

*** โรงแรมที่เราจัดให้ นอนห้องละ 2-3 คน ***
*** เราจะทำ line กลุ่มเพื่อประชุมกิจกรรม ***

*** กิจกรรมนี้ลางาน 2 วันครับ ***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 6300 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/8WjVjRkU3CaUaWb69 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่ารถวิ่งในมาเลเซีย
3. ค่าไกด์
4.ค่าโรงแรมที่เราจัดให้ นอนห้องละ 2-3 คน
5. ค่าเสื้อกิจกรรม
6.ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าบริจาคให้เด็กกำพร้า และเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า
8. ค่าไกด์ในกรณีเดินทางเกิน 10 ท่าน


มัดจำท่านละ 2000 บาท
ชำระที่เหลือ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทางครับ


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 6300