ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม เติมรักวันหยุดพัก

ตอน โรงบ่มอารมณ์สุขวิทยา ปี สอง

สถานที่สอน :
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง แม่หละโพคี
ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ช่วงเวลาไปสอน :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๗ – วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(จันทร์ ๑๐ ชดเชย อาสาฬหะฯ / อังคาร ๑๑ ลา หรือบางคนหยุดชดเชย เข้าพรรษา)

ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๕๐๐ บาท
– รถตู้
– น้ำมัน
– รถ 4WD เข้าหมู่บ้าน ไป-กลับ
– อาหารเรา + อาหารเด็ก
– อื่นๆ
– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป ขาดเก็บเพิ่ม

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๐ คน

คุณสมบัติ
๑.เปิดใจเรียนรู้
๒.ว่างวันพุธที่ 28 มิถุนายน เพื่อมา วางแผนเตรียม
กิจกรรม สถานที่นัดหมายประชุม MRT จตุจักร เวลา 19.00 น
(หลังเลิกงาน จะแจ้งพิกัดนัดหมายอีกครั้ง)
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้

กิจกรรม
ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องบนดอย ไกล ชวนไปเป็นครูอาสาบนดอยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งอยากไปเป็นครูดอย ครูอาสา

 

กิจกรรมโดยสังเขป

ศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ช่วงเวลาของการเดินทาง)
๒๐.๐๐ น ออกเดินทาง สู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )
๐๗.๐๐ น. ถึง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ภารกิจส่วนตัว เตรียมตัวขึ้นดอย เปลี่ยนรถ

(อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)
๑๑.๓๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางมาถึงหมู่บ้าน/โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่ /เดินเท้าศึกษาชุมชน

(โดยมีเด็ก ๆในโรงเรียนเป็นไกด์นำทาง)
๑๗.๐๐ น.กลับมาที่โรงเรียนทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันในรูปแบบครูอาสาปลายดอย (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

วันเอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันแห่งการเป็นครู)

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย
๐๘.๐๐ น. คณะครูอาสา้พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ น. แบ่งกลุ่มครูอาสาประจำกิจกรรมแต่ละกลุ่มที่เตรียมวางแผนกันมาสอนน้องให้ได้รู้
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
๑๖.๐๐ น. เสร็จภาระกิจพี่เรียนรู้ชุมชนน้อง
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา)

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๘.๐๐ น. เจอกันที่หน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
– พี่สอนน้อง ห้องเรียนรู้
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(๗)
๑๓.๐๐ น. ภารกิจสอนน้อง คาบสุดท้าย
๑๗.๐๐ น. เสร็จภารกิจแล้ว เราจะให้เด็กๆพาเราชมหมู่บ้าน
๑๙.๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (๘)
๒๐.๓๐ น. กิจกรรมเปิดหัวใจอาสา
๒๒.๐๐ น. แยกย้ายพักผ่อน หรือชมดาวเคียงเดือนเป็นเพื่อนยามดึก

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันหยุดเข้าพรรษา/บางคนลา)

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๙)
๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการร่ำลา /เดินทางออกจากหมู่บ้าน (อย่าร้องไห้นะ)
๑๒.๐๐ น. ถึง อ.ท่าสองยาง มื้อกลางวัน (ออกกันเอง) เปลี่ยนรถตู้ เตรียมตัวเดินทางกลับ กทม.
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รบกวน ชวนผู้ร่วมกิจกรรม มาประชุมเตรียมความพร้อม ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.
สถานที่ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จตุจักร เพื่อประชุมเตรียมการสอน/แบ่งงานแบ่งหน้าที่ก่อนการสอน

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้+น้ำมัน
– รถกะบะชาวบ้านสำหรับขึ้นดอย
– อาหาร สำหรับเราเอง ๙ มื้อ ในหมู่บ้าน
– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง
– อื่นๆ
ประมาณ ๒,๕๐๐ บาท

* * ที่พัก ห้องน้ำ * *

– เราจะนอนกันในห้องเรียนเด็กๆ อาสาควรมี ถุงนอน หรือเครื่องนอนในการนอนสบายที่สุด

จะ หมอน จะมุ้ง จะถุงนอน ได้หมดถ้าสดชื่น

– หรือใครใคร่นอนแนบชิดท่ามกลางป่าเขา ชายดอย ก็นำเต๊นท์ไปนอนก็ได้ อรรถรสไปอีกแบบ

– ห้องน้ำเราใช้ร่วมกัน รักษาความสะอาดช่วยกัน ห้องน้ำโรงเรียน

ขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก (โปรดระบุ เพื่อจะไม่นำไปใช้ในส่วนอื่น)
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

– สนใจบริจาควัตถุมงคล(บริจาคของ)
– รบกวน จัดส่งให้ด้วยนะ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ที่นัดหมายอาสาประชุม
* * * สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)จตุจักร * * *
ลงมาใต้ดิน ค่ะ ก่อนชั้นขายตั๋ว ทางขึ้นลงประตู ๑ หรือ ๔
“เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีสวนจตุจักร ทางออก ๔” อยู่ใต้ดิน สถานีจตุจักร ฝั่งติดห้องน้ำ

พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

 

วิธีการร่วมเดินทาง

๑.ควรอ่านก่อนถามใดๆ ขั้นตอนแรกของการเป็นครู
๒.ส่งข้อมูลทางเมลล
sunday2309@hotmail.com

แจ้งว่า "จิตอาสา ฉันจะไปเป็นครูดอยสักครั้งในชีวิต "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล
- เฟสบุ๊ก

หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้

โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี

เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน


รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

เนื่องในวันหยุดต่อเนื่องยาวๆ + กับวันหยุดพิเศษ (ของใครบางคน หรือหลายๆคน) จึง อยากชวนมิตรรักไมตรีชวนไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรครอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกัน เถอะ

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท