ครูอาสา ปลายดอย ตามหาน้ำผึ้งป่าสุดขอบฟ้า
เดินทางไป ค่ำ วัน พฤหัสฯ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เดินทางกลับ วันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

สถานที่ : โรงเรียนอูมฮวม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
/ อำเภออมก๋อย , อำเภอนันทบุรี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม :
๑. สำรวจโรงเรียนสำหรับการทำกิจกรรมในอนาคต
๒.เพื่อการทำกิจกรรมให้น้องๆในถิ่นไกล ในช่วงเวลาสั้นๆ
๓.การเดินทางต้องเข้าทางอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๔.เป็นรูปแบบของกิจกรรมที่ทุกๆคนที่ร่วมทางร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมมีส่วนช่วย ทุกคนคือส่วนสำคัญของกิจกรรม และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมออกแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
๕.ระดมความต่างเพื่อก่อเกิดความสมบูรณ์แบบ
๖.ไม่มีหลักการและเหตุผลใดๆ มีแต่ใจล้วนๆ

การเดินทาง
– รถตู้ กทม.-อมก๋อย-กทม.
– รถ 4 WD สำหรับการเดินทางขึ้นดอย

ที่พัก
– เต๊นท์/อาคารเรียน

ที่รัก
– หากันเอง

ค่าใช้จ่าย ๒,๐๐๐ บาทถ้วน
– หาร ค่ารถ ทุกประเภท
– หาร เชื้อเพลิงทุกชนิด
– ไม่รวม อาหาร / ที่พัก(หากกรณีนอนรีสอร์ทหรืออุทยาน

รับจำนวนจำกัด
๑ – ๑๙ คน (รถตู้สองคัน) + + (ไม่เกิน ๓ คัน)

– สนใจสมัคร ส่งข้อมูลทางเมล –
sunday2309@hotmail.com

ระบุหัวข้อ “จิตอาสา ครูปลายดอย
– ชื่อ-นามสกุล / ชื่อเล่น (ภาษาไทย)
– วัน-เดือน-ปีเกิด
– เบอร์ติดต่อ
– อีเมล
– เฟซบุ๊ค

* * * จะแจ้งเลข บัญชีการผูกมัดเพื่อผูกพันหลัง ได้รับข้อมูล

กิจกรรมพอสังเขป
(ไม่มี รอทุกคนมาออกแบบ)
บอกได้ แค่

วันพฤหัสฯที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๐.๐๐ น. ภาระกิจนัดหมาย
ปั้มปตท. ติด ตรีเพชรอีซูสุ หอวัง/วิภาวดี

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (ลางานนะ)
——– กิจกรรม————–
วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
——-กิจกรรม—————-
วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

—–เดินทางกลับกทม.——
กลับถึงกทม.โดยประมาณ ๒๒.๒๒ น.

หมายเหตุ : น้ำผึ้งป่า หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ไกลๆ ในป่าในเขา บนดอย

ค่าใช้จ่าย : 2,000