รับสมัคร ครูอาสา พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนภาษา กับเด็กๆไร้สัญชาติ แนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา
ณ โรงเรียนบ้านสายรุ้ง สังขละบุรี
15-18 มีนาคม 2561

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆไร้สัญชาติตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ มอญ(ภาษาท้องถิ่น)  และภาษาญี่ปุ่น และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

▪ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
▪ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางผู้จัดจะจัดพิมพ์เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครูอาสาครั้งนี้
▪ ในส่วนของอาหาร ผู้เข้าร่วมจะต้องช่วยเด็กๆทำอาหารที่บ้านที่เราไปพัก โดยทางทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน
▪ ครูอาสาทุกท่าน จะได้รับหนังสือบันทึกกิจกรรม เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตัวเองในแต่ละวัน

** กำหนดการกิจกรรมโครงการครูอาสา **

วันที่  15  มีนาคม 2561
《วันแรกเปิดโลกเดินทาง เปิดใจเรียนรู้ครูและเด็ก》
07.30 น. ออกเดินทางจากหมอชิต (รถตู้ หมอชิต-กาญ)
10.00 น. เดินทางถึง บขส.กาญฯ เดินทางต่อไปยังสังขละบุรี
14.00 น.  ถึงสังขละบุรี แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่ตลาด เข้าห้องน้ำ ซื้อข้าวของ อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัว
14.30 น.  เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสายรุ้ง โดยรถ 2 แถวเหมายกคัน
15.00 น.  โดยประมาน เดินทางถึงโรงเรียน จากนั้นขนของสัมภาระลงจากรถ เข้าพบครูและทำความรู้จักกับครูและนักเรียน จากนั้นทำการจับฉลากแยกบ้าน ครู 2 ท่านต่อบ้าน 1 หลัง
16.00 น. แยกย้ายเข้าบ้านที่ตัวเองได้รับเลือก ทำภารกิจส่วนตัว
17.00 น. ครูอาสาทุกท่าน ช่วยกันทำอาหารพร้อมกับครูและเด็กๆ และรับประทานอาหารพร้อมกัน
19.00 น.สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว  เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อทำความรู้จักกับเด็ก ๆ ทุกบ้าน  จากนั้นจะเป็นการเวทีการแนะนำประวัติโรงเรียน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากครูที่โรงเรียน และตัวแทนนักเรียนของแต่ละบ้าน  และสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้  สำหรับการสรุปงานเราจะมีการประชุมคิดร่วมกันสรุปงานกันทุกคืนค่ะ

วันที่  16 มีนาคม 2561
《 ฐานความรู้ สร้างสายสัมพันธ์ ครูและเด็ก》
07.00 น.  รับประทานอารเช้า กับบ้านที่พักกันให้เรียบร้อย  และเตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้ได้เลย
08.00 น.  ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน
08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้ตามสบาย
13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นเสร็จภาระกิจกลับบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้าน  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น เรียนรู้วิถีชุมชน
19.00 น.  สันทนาการ  กิจกรรมรอบกองไฟ
20.00 น.  ครูอาสาร่วมประชุม สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันที่  17  มีนาคม 2561
《ครูอาสาสร้างสุข ร่วมพัฒนาโรงเรีบน 》
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักให้เรียบร้อย
08.00 น.  ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายเช่นเคย
09.00 น. เจอกันที่สนามบอลโรงเรียน ร่วมแข่งกีฬาสามัคคี
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.  กิจกรรมภาระกิจ ร่วมสำรวจ-ปรับปรุงสภาพห้องเรียน ภูมิทัศน์โดยรอบ  ทั้งนี้ช่วยกันลงแรงร่วมกันทั้งครูและร่วมกับเด็กๆ
15.00 น.  เสร็จภาระกิจแล้ว  แยกย้านทำภารกิจส่วนตัวจากนั้นครูร่วมกันทำกับข้าวมื้อเย็น
18.00 น.  กิจกรรมแสดงละคร ตามเรื่องเล่า โดยใช้วิธีการเล่านิทานพร้อมครูอาสาร่วมแสดงบทบาทสมมุติ
20.00 น.  สรุปกิจกรรม  ชี้เเจงกำหนดการวันพรุ่งนี้ แยกย้ายเข้าที่พัก

วันที่  18  มีนาคม 2561
《 บันทึกความสุข ก่อนร่ำลา 》
07.00 น. ตื่นเช้า พบกันที่หน้าสนามบาสเพื่อขึ้นเขาเรียนรู้วิถีชีวิต การทำงานในวันหยุดของเด็กๆ
07.30 น. เดินทางเท้าขึ้นเขา เพื่อช่วยเด็กๆไปเก็บดอกหญ้ามาทำไม้กวาด โดยแยกไปตามบ้านหลังที่ครูอาสาแต่ละท่านอาศัย โดยแต่ละบ้านเด็ก 1 คนต้องได้ดอกหญ้ากลับมาคนละ 1 กก. จาดนั้นลงมาชั่งน้ำหนักดอกหญ้าที่หน้าบ้าน และร่วมกันรับประทานอาหาร
11:00 น. รวมตัวกันที่หน้าบ้านดิน เวทีกิจกรรม ทำพิธีการร่ำลา คณะคุณครูและเด็ก แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆพร้อมทั้งกิจกรรมส่งท้ายล่ำลาระหว่างครู และเด็กๆ  ประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วันที่ ทำกิจกรรมร่วมกันมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
12.30 น. นั่งรถออกจากโรงเรียนไปยังคิวรถตู้สังขละบุรี – กาญ
16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพ

● สิ่งที่ครูอาสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม ●
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / สื่อสัมผัส
2. อุปกรณ์การเรียน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับเป็นสื่อการสอนเด็กๆ

☆ ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอนเด็กๆไร้สัญชาติ ☆
เด็กๆ ที่เราจะไปสอน เป็นเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งอยู่แนวตะเข็บชายแดน และเดิมมีครูผู้สอนเป็นชาวญีปุ่น (ครูโทโมโกะ คาตาโอกะ) ซึ่งเด็กๆจะพูด และเขียนภาษาไทยไม่ชำนาญเหมือนเด็กในเมือง ครูสามารถเน้นเรื่องนี้ได้เลยคะ และสามารถนำสื่อหรือแนวการสอนเชิงพัฒนาการ สันทนาการมาร่วมด้วยได้เลย เพื่อสร้างความสนิท และสนุกสนานในการเรียน

■ กฎการวางตัว ข้อห้าม และคำเตือน  ■
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนและขอเบอร์โทรนักเรียนเป็นเด็ดขาด !!
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร ควรงดใช้ขณะสอน หรือทำกิจกรรมกับนักเรียน
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาติจากผู้จัดโครงการ (เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะพื้นที่เป็นป่าเขาอยู่ตรงชายแดน)

  • สามารถสมัครได้ที่เฟสบุ๊คเพจ : Su Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว

ค่าใช้จ่าย : 1800