ครูอาสา รุ่น.2 ห้องเรียนสาขาบ้านป่าก๋ำ
18-24 พ.ย. 2561 (รวมวันเดินทาง)

รับสมัคร “ครูอาสา” โครงการครูอาสาร่วมใจ สอนน้องๆที่ห้องเรียนสาขาป่ากำ เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ณ.บ้านป่ากำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (เส้นทางเข้าต้องเดินเท้า)

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆไร้สัญชาติตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ (ภาษาท้องถิ่น)  และและครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

● สิ่งที่ครูอาสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / สื่อสัมผัส
2. อุปกรณ์การเรียน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับเป็นสื่อการสอนเด็กๆ

☆ ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอนเด็กๆ ครูสามารถเน้นเรื่องภาษาได้เลยคะ และสามารถนำสื่อหรือแนวการสอนเชิงพัฒนาการ สันทนาการมาร่วมด้วยได้เลย เพื่อสร้างความสนิท และสนุกสนานในการเรียน

▪ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
▪ ในส่วนของอาหาร ผู้เข้าร่วมจะต้องช่วยเด็กๆทำอาหารที่บ้านที่เราไปพัก โดยทางทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน
▪ ครูอาสาทุกท่าน จะได้รับหนังสือบันทึกกิจกรรม เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตัวเองในแต่ละวัน

** กำหนดการกิจกรรมโครงการครูอาสา **

วันที่  18  พ.ย. 2561
19.00 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.สนามเป้า
20.00 น. ออกเดินทาง

 

วันที่  19 พ.ย. 2561
06.00 น.  รับประทานอารเช้า
07.00 น.  ขึ้นดอยภูคา
10:00 น. เดินทางไป ต.ดงพญา รับประทานมื้อเที่ยง และเดินทางต่อเพื่อไปหมู่บ้านป่ากำ
16:00 น. ถึงหมู่บ้าน พักผ่อน
18:00 น. รับประทานมื้อเย็น ประชุมเตรียมการสอน
20:00 น. พักผ่อน

 

วันที่ 20 – 23 พ.ย. 2561
06:00 น. ตื่นเช้า รับประทานอาหาร
08:00 น. ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน
08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้ตามสบาย
13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นเสร็จภาระกิจกลับบ้านพัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น เรียนรู้วิถีชุมชน
19.00 น.ครูอาสาร่วมประชุม สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 23 ประชุมสรุปปิดโครงการ)

วันที่  24 พ.ย. 2561
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ก่อนออกเดินทางกลับ
09.00 น. แวะบ่อเกลือ เที่ยวชมหมู่บ้าน ทำเกลือภูเขา
11.00 น. แวะน้ำตกสะปัน รับประทานมื้อเที่ยง เดินทางกลับ กทม.

■ กฎการวางตัว ข้อห้าม และคำเตือน  ■
– ห้ามพูดคำหยาบ
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาติจากผู้จัดโครงการ (เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะพื้นที่เป็นป่าเขา)

 

■ ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มาที่ข้อความเพจ " Su Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว " ได้เลยคะ

● รับสมัครครูอาสา 10 ท่าน
● ค่าสมัครท่านละ 2500 บาท

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ
 : SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว
โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี
เลขบัญชี : 684-6-02066-2
ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์
บัญชี ธนาคาร ธนชาต
หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 2500 บาท