บ้านแม่จันใต้เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าใม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ยังมีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีการสืบทอดมายาวนาน
กิจกรรมนี้สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และต้องการประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมครูอาสา

ชนเผ่าอ่าข่า (Akha)

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
ชนเผ่าอ่าข่า มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่บริเวณภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ปัจจุบันชาวอ่าข่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่บริเวณมณฑณยูนนานของประเทศจีน โดยเฉพาะแคว้นสิบสองปันนา นอกจากนี้ยังมีประชากรชาวอ่าข่ากระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า เวียดนามและไทย ซึ่งมีประชากรโดยรวมทั่วโลกประมาณ 8 แสนคน ชนเผ่าอ่าข่าได้เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ 120 ปีที่แล้ว กระจายอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคเหนือของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ ตากและเพชรบูรณ์

ตารางกิจกรรม

20 สค 63
19.30 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า

21 สค 63
9.00 ถึงวัดห้วยน้ำขุ่น จัดกระเป้า ขึ้น off road ไป บ้านแม่จันใต้
11.00 ถึงที่พัก ทานอาหารเที่ยง ประชุมกิจกรรม โดยแบ่งตามกลุ่มที่แจงไว้ใน line
13.00 เริ่มกิจกรรม เก็บกาแฟ
17.00 เริ่มกิจกรรมที่ประชุมไว้กับน้องๆ และ ทานอาหารเย็นที่เตรียมให้

22 สค 63
9.00 ทานอาหรที่เราเตรียมให้ และ ดูประเพณีโล้ชิงช้า ซึ่งคาดว่าจะตรงกับที่เราเดินทางไป ซึ่งปกติจัดหลังวันแม่ของทุกปี
15.00 เดินทางกลับลงมาพักตัวเมืองเชียงราย
19.00 ถึงที่พัก

23 สค 63
9.00 ออกเดินทางกลับ และ แวะวัดร่องขุ่น
23.00 ถึงกทม โดยประมาณ

*** กำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 15 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***

****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****

*** เราจะทำ line กลุ่มเพื่อประชุมกิจกรรม ***

*** กิจกรรมนี้ลางาน 1 วันครับ ***
** เตรียมชุดลุยไปๆนะครับ เพราะ หมู่บ้านอยู่กลางป่า และ สามารถนำของบริจาคมาสมทบได้ ***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 3400 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/PHxVjKc5pHrp9ogK9 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่ารถวิ่งขึ้นดอย offraod
3. ค่าไกด์ชุมชน
4.ค่าที่พัก
5. ค่าเสื้อกิจกรรม
6.ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าบริจาคให้ชุมชน
8. ค่าอาหาร 3 มื้อ


มัดจำท่านละ 1500 บาท
ชำระที่เหลือ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทางครับ


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 3400