ครูอาสา เหนือฝันปันรู้เด็กดอยคอยเรียน “โรงเรียนลอยฟ้า”

ตอน ทำดีให้พ่อดู ๙ ตามรอย เพียงเราคนนี้ไปเป็นครูดอย

ครูอาสา #โรงบ่มอารมณ์สุข ปี ๔ รุ่น ๘

 

สถานที่สอน : โรงเรียนบ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

ช่วงเวลาไปสอน :

วันพุธ(ค่ำ)ที่ ๔ – อาทิตย์ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

(พฤหัสฯ ๕ หยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ / ศุกร์ ๖ ลางานสานความรู้)

 

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้

#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

 

* * * มีประชุมเตรียมการสอน วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ * * *

เวลา ๑๘.๓๐ น. สถานที่ ชั้น ๕ ห้างยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว

::: กิจกรรม :::: สอนหนังสือให้น้องเรียนรู้

ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๖๐๐ บาท (สองพัน-หกร้อยบาทถ้วน)

– รถตู้นั่งส่วนบุคคล

– รถกะบะสำหรับขึ้นดอยไปโรงเรียน

– น้ำมัน

– อาหารเรา(๙) + อาหารเด็ก(๒)

– อื่นๆ

– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป

 

ไม่แวะรับรายทาง

ทุกท่านมีค่าเท่ากัน / สมาชิกในพื้นที่ เด็กเล็ก เด็กโต ค่าใช้จ่ายเท่ากัน

 

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๒๙ คน (ไม่จำกัดช่วงอายุ)

*******************************************

คุณสมบัติ

๑.เปิดใจเรียนรู้

๒.ขอความร่วมมือวางแผนการสอน วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ * * *

เวลา ๑๘.๓๐ น. เพื่อมาวางแผนเตรียมกิจกรรม สถานที่นัดหมาย

ชั้น 5 ห้างยูเนี่ยนมอลล ลาดพร้าว

๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้

๔.ทำอาหารพอกินได้

๕.ไม่ต้องจบครู หรือเป็นครูมาก่อน แต่ต้องมีการวางแผนก่อนไปสอน

 

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้

#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

 

กิจกรรม

ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆถิ่นไกล ชวนไปเป็นครูอาสาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งในชีวิตไปเป็น ครูอาสา จึงอยากชวนมิตรรักไมตรีชวนไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรค์รอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกันเถอะ นอกจากการสอนหนังสือแล้วโครงการร่วมสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain Based Learning) ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินในการ เรียน รู้ ทักษะ

 

ทำไมจึงต้องครูอาสา

“ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงครูบนดอย วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มกิจกรรมต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเมื่อได้ อ่าน พระราชดำรัชดังกล่าว จึงเกิดกิจกรรมดังกล่าว ปีนี้ เป็นปีที่ ๔ สำหรับโครงการ “ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข” แต่คำว่าเด็กดอยในความหมาย ไม่ใช่แค่เด็กที่อยู่บนดอยสูงเท่านั้น แต่เด็กๆในถิ่นทุรกันดาร ถิ่นไกล ทุกๆสถานที่ เท่าที่เรามีโอกาสและได้รับโอกาส เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และเวลาที่เรามี เพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันของเด็กๆ

 

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านมิได้จากเราไปไหนเลย หากเรายังเดินตามรอยพระองค์ท่านในแบบของเรา”

 

เหตุผลที่ชวนมาประชุมวางแผนก่อน

เนื่องจากหลายๆท่านวิตกเพราะไม่ได้จบครู หรืออยากสอนแต่ไม่รู้สอนอะไร

ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข ไม่ต้องการเผยแพร่ลัทธิไก่ย่างถูกเผา กิ่งก้านใบ ให้เด็กๆ กิจกรรมจึงต้องมีการเดรียมการสอน โดยการชวนผู้ร่วมโครงการมาออกแบบ หารือ วางแผนการสอนให้น้องๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆให้มากที่สุด ไม่อยากให้ครูอาสาออกมาในรูปแบบที่ฉาบฉวย หลายคนมีข้อวิตกว่า ฉันจะไปสอนอะไร หรือฉันไมได้จบครูมาแล้วจะไปสอนอะไรเขา เหตุนี้จึงต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน รู้คนละนิดละหน่อย ก่อให้เกิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในการถ่ายทอด เพราะเราช่วยกัน เหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมการสอนก่อนไปสอน

“อาจเป็นแค่เม็ดฝนหนึ่งหยดในมหาสมุทร แต่เม็ดฝนหลายๆหยดก่อให้เกิดมหาสมุทร เช่นเดียวกับความรู้จากทุกท่าน”

 

Play + Learn = Plearn (เพลิน)

 

ทำไมต้องไปหลายวัน

เหตุที่ไปหลายวันแต่ยังน้อยไป กะช่วงเวลาสั้นๆ เราอยากให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเท่าที่เวลาเราพึงมีและทำได้ อยากชวนมาลองลงมือดูว่าช่วงเวลาสั้นๆ กับการสละวัน-เวลานอนดูซีรีย์ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับผู้อื่นได้บ้าง

“หากแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ ทำได้แล้วจะดีต่อใจ”

 

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

 

กิจกรรมโดยสังเขป

ครูอาสา เหนือฝันปันรู้เด็กดอยคอยเรียน “โรงเรียนลอยฟ้า”

ตอน ทำดีให้พ่อดู ๙ ตามรอย เพียงเราคนนี้ไปเป็นครูดอย

 

ครูอาสา #โรงบ่มอารมณ์สุข ปี ๔ รุ่น ๘

สถานที่สอน : โรงเรียนบ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

ช่วงเวลาไปสอน :

วันพุธ(ค่ำ)ที่ ๔ – อาทิตย์ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

(พฤหัสฯ ๕ หยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ / ศุกร์ ๖ ลางานสานความรู้)

**************************************

 

วันพุธ(ค่ำ)ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ช่วงเวลาของการเดินทาง)

สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีฯ ติดตึกชินวัตร 3/ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว

๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง ขึ้นเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***

 

******************************************

วันพฤหัสฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (หยุดวันพ่อแห่งชาติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

( วันแรกพบสบตาและการเรียนรู้ )

๐๗.๐๐ น. ถึง อ.แม่ระเรียง เพียงสบตา ภารกิจส่วนตัว (อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะจ๊ะ)

๑๐.๓๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง โรงเรียน

๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)

๑๓.๐๐ น. แรกพบสบตาเมื่อเจอหน้ากัน ครูอาสา + ครูดอย

๑๗.๐๐ น.ทำธุระส่วนตัว

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๒)

๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

 

******************************************

วันศุกร์ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ลางานมาเป็นครูดอย-วันแห่งการมอบความรู้)

๐๕.๓๐ น. ตื่นไวสักนิด ชมหมอกหยอกตะวัน

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)

๐๘.๐๐ น.เคารพธงชาติ (ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย)

เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย

๐๙.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ พร้อมรู้ สู้นะ พี่ๆ ครูดอย

– กลุ่มครูอาสา สอนน้องๆตามที่แบ่งมา

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)

๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)

– กลุ่มครูอาสา สอนน้องๆตามที่แบ่งมา

๑๗.๐๐ น. พักผ่อนของพี่

๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)

๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา

***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

 

**************************************

วันเสาร์ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (วันแห่งการเป็นครู)

๐๕.๓๐ น. ตื่นไวสักนิด ชมหมอกหยอกตะวัน

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)

๐๘.๐๐ น.เคารพธงชาติ (ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย)

เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย

๐๙.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ พร้อมรู้ สู้นะ พี่ๆ ครูดอย

– กลุ่มครูอาสา สอนน้องๆตามที่แบ่งมา

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๗)

๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (จบการเป็นครู)

– กลุ่มครูอาสา สอนน้องๆตามที่แบ่งมา

๑๗.๐๐ น. พักผ่อนของพี่

๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๘)

๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา

***นอนโรงเรียนคืนที่สาม ***

**************************************

 

วันอาทิตย์ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (วันเดินทางไกลและเดินทางกลับ)

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๙)

๐๗.๐๐ น. ขอบคุณพื้นที่ /เดินทางกลับ กทม.

– มื้อกลางวัน + เย็น +อาหารว่าง รับผิดชอบตัวเองกันนะจ๊ะ

๒๑.๐๐ น.(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

******************************************

 

+หมายเหตุ+

 

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. รบกวนชวนผู้ร่วมกิจกรรมมาประชุมเตรียมความพร้อม

ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ * * *

เวลา ๑๘.๓๐ น. เพื่อประชุมเตรียมการสอน/แบ่งงานแบ่งหน้าที่ก่อนการสอน

 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)

– รถตู้+น้ำมัน

– รถกะบะ

– อาหาร สำหรับเราเอง ๙ มื้อ

– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ

– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง

– อื่นๆ

ประมาณ ๒,๖๐๐ บาท

ไม่แวะรับรายทาง

ทุกท่านมีค่าเท่ากัน / สมาชิกในพื้นที่ เด็กเล็ก เด็กโต ค่าใช้จ่ายเท่ากัน

 

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)

– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่

– ขนม

– ของเล่น

– เครื่องเขียน

– อุปกรณ์กีฬา

– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง (โปรดระบุ เพื่อจะนำมาใช้ในส่วนนี้)

– ทุนซื้อขนมให้น้อง

– ทุนการศึกษาเด็ก

– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก

-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

 

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร

พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

 

แม่สะเรียงแรกได้พบและสบตา

สบเมยเคยใกล้ชิดสนิทสนม

แม่สามแลบใจบ่แคบแนบมิตรเพียงชิดใกล้

กลอเซโลหลายกิโลเมตรไม่เข็ดข้องให้หมองมัว

แม่ฮ่องสอนห้องเรียนพี่ที่สอนน้องห้องเรียนรู้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)

E-mail: Sunday2309@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔

(081-515 8564)

กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

 

ถ้าชอบกด Like

http://www.facebook.com/HappySeedsGroup

 

ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

 

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

 

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์

ความสนุกที่ไร้การพนัน

พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

 

http://www.facebook.com/Volunteaw

วิธีการร่วมเดินทาง

 

๑.ต้องรบกวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดก่อน

(กฎข้อแรกของการไปเป็นครู คือการอ่านมากกว่า ๘ บรรทัด)

๒.ส่งข้อมูลทางเมลล

sunday2309@hotmail.com

 

แจ้งว่า "จิตอาสา วิถีครูดอยลอยฟ้า "

- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น

- ว-ด-ป เกิด

- เบอร์ติดต่อ

- อีเมล์

- เฟซบุ๊ก

 

หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้

 

โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี /หรือ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ เพื่อแบ่งเบา ผู้เข้าร่วม

 

เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน

 

******************************************

 

เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม

* * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * *

วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๖๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน

วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง

ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๖๐๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งที่สอง ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท

ครั้งที่สาม ส่วนที่เหลือ ??? บาท (ก่อนวันกิจกรรม)

*** หรือ หลังไมค์ ออกแบบการทยอยจ่ายได้ตามถนัด ****

ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มหรือหาคนมาแทนได้

- ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า

 

ค่าใช้จ่าย : 2600 บาท