ครูอาสา โรงเรียนสอนเด็กชาวเกาะวิทยา

ตอน เพียงเราคนนี้ไปเป็นครูพิเศษวันพิเศษ ครูอาสาเกาะพระทอง

 

สถานที่สอน : โรงเรียนเกียรติประชา หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน บ้านท่าแป๊ะโย้ย

ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

 

ช่วงเวลาไปสอน :

วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(จันทร์ ๒๐ หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้

#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

* * * มีประชุมเตรียมการสอน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ * * *

เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานที่ ชั้น ๕ ห้างยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว

::: กิจกรรม :::: สอนหนังสือให้น้องเรียนรู้

ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๕๖๐ บาท

– รถตู้

– น้ำมัน

– เรือ

– อาหารเรา + อาหารเด็ก

– อื่นๆ

– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป

ไม่แวะรับรายทาง

ทุกท่านมีค่าเท่ากัน / สมาชิกในพื้นที่ เด็กเล็ก เด็กโต ค่าใช้จ่ายเท่ากัน

 

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๔๙ คน (ไม่จำกัดช่วงอายุ)

*******************************************

คุณสมบัติ

๑.เปิดใจเรียนรู้

๒.ว่างเพื่อมาวางแผนการสอน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา 14.00 น. เพื่อมาวางแผนเตรียมกิจกรรม สถานที่นัดหมาย

ชั้น 5 ห้างยูเนี่ยนมอลล ลาดพร้าว

๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้

๔.ทำอาหารพอกินได้

๕.ไม่ต้องจบครู หรือเป็นครูมาก่อน แต่ต้องมีการวางแผนก่อนไปสอน

 

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้

#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

 

กิจกรรม

ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆถิ่นไกล ชวนไปเป็นครูอาสาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งในชีวิตไปเป็น ครูอาสา จึงอยากชวนมิตรรักไมตรีชวนไปใช้ช่วงเวลาๆดีๆร่วมกันแบ่งปันเพื่อวันพิเศษของน้องๆที่ห่างไกล สร้างสรรค์รอยยิ้มเติมความสุขให้น้องแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อยากหาเวลาเท่าที่มี พึงมี หาได้ มาร่วมแบ่งปันกันเถอะ นอกจากการสอนหนังสือแล้วโครงการร่วมสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain Based Learning) ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินในการ เรียน รู้ ทักษะ

 

ทำไมจึงต้องครูอาสา

“ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงครูบนดอย วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มกิจกรรมต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเมื่อได้ อ่าน พระราชดำรัชดังกล่าว จึงเกิดกิจกรรมดังกล่าว ปีนี้ เป็นปีที่ ๔ สำหรับโครงการ “ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข” แต่คำว่าเด็กดอยในความหมาย ไม่ใช่แค่เด็กที่อยู่บนดอยสูงเท่านั้น แต่เด็กๆในถิ่นทุรกันดาร ถิ่นไกล ทุกๆสถานที่ เท่าที่เรามีโอกาสและได้รับโอกาส เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และเวลาที่เรามี เพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันของเด็กๆ

 

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านมิได้จากเราไปไหนเลย หากเรายังเดินตามรอยพระองค์ท่านในแบบของเรา”

 

เหตุผลที่ชวนมาประชุมวางแผนก่อน

เนื่องจากหลายๆท่านวิตกเพราะไม่ได้จบครู หรืออยากสอนแต่ไม่รู้สอนอะไร

ครูอาสาโรงบ่มอารมณ์สุข ไม่ต้องการเผยแพร่ลัทธิไก่ย่างถูกเผา กิ่งก้านใบ ให้เด็กๆ กิจกรรมจึงต้องมีการเดรียมการสอน โดยการชวนผู้ร่วมโครงการมาออกแบบ หารือ วางแผนการสอนให้น้องๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆให้มากที่สุด ไม่อยากให้ครูอาสาออกมาในรูปแบบที่ฉาบฉวย หลายคนมีข้อวิตกว่า ฉันจะไปสอนอะไร หรือฉันไมได้จบครูมาแล้วจะไปสอนอะไรเขา เหตุนี้จึงต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน รู้คนละนิดละหน่อย ก่อให้เกิดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในการถ่ายทอด เพราะเราช่วยกัน เหตุนี้จึงต้องมีการเตรียมการสอนก่อนไปสอน

“อาจเป็นแค่เม็ดฝนหนึ่งหยดในมหาสมุทร แต่เม็ดฝนหลายๆหยดก่อให้เกิดมหาสมุทร เช่นเดียวกับความรู้จากทุกท่าน”

 

Play + Learn = Plearn (เพลิน)

 

ทำไมต้องไปหลายวัน

เหตุที่ไปหลายวันแต่ยังน้อยไป กะช่วงเวลาสั้นๆ เราอยากให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเท่าที่เวลาเราพึงมีและทำได้ อยากชวนมาลองลงมือดูว่าช่วงเวลาสั้นๆ กับการสละวัน-เวลานอนดูซีรีย์ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับผู้อื่นได้บ้าง

“หากแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ ทำได้แล้วจะดีต่อใจ”

 

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

 

กิจกรรมโดยสังเขป

ครูอาสา เกาะพระทอง

 

สถานที่สอน : โรงเรียนเกียรติประชา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

 

ช่วงเวลาไปสอน :

วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(จันทร์ ๒๐ หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)

 

******************************************

วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒(ช่วงเวลาของการเดินทาง)

สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีฯ ติดตึกชินวัตร 3/ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว

๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง ล่องใต้สู่เมืองลุง (จังหวัดพังงา)

***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***

 

******************************************

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒( วันแรกพบและการเรียนรู้ )

๐๗.๐๐ น. ถึง จ.พังงา ภารกิจส่วนตัว (อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)

๐๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) จากรถลงเรือ – จากเรือต่อรถ เดินทางถึง โรงเรียน

๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)

๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่

๑๗.๐๐ น.กลับมาที่โรงเรียนทำธุระส่วนตัว + ชมพระอาทิตย์ตก

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๒)

๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

 

******************************************

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันแห่งการเป็นครู )

๐๕.๓๐ น. ตื่นไวสักนิด ชวนออกไปชมพระอาทิตย์ขึ้น

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)

เตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้กันได้เลย

๐๙.๐๐ น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เตรียมความพร้อมหน้าเสาธง

๐๙.๐๐ น. แบ่งกลุ่มครูอาสาประจำกิจกรรมแต่ละกลุ่มที่เตรียมวางแผนกันมาสอนน้องให้ได้รู้

– กลุ่มครูอาสา สอนน้องๆตามที่แบ่งมา

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)

๑๓.๓๐ น. กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)

– กลุ่มครูอาสา สอนน้องๆตามที่แบ่งมา

๑๗.๐๐ น. พักผ่อนของพี่

๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)

๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา ***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

 

**************************************

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (หยุดชดเชยวันเวิสาขบูชา)

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)

๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการร่ำลา /เดินทางกลับ กทม.

– มื้อกลางวัน + เย็น +อาหารว่าง รับผิดชอบตัวเองกันนะจ๊ะ

๒๑.๐๐ น.(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

******************************************

 

+หมายเหตุ+

 

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. รบกวนชวนผู้ร่วมกิจกรรมมาประชุมเตรียมความพร้อม

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา 14.00 น. เพื่อประชุมเตรียมการสอน/แบ่งงานแบ่งหน้าที่ก่อนการสอน

 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)

– รถตู้+น้ำมัน

– เรือ + รถบนเกาะจากท่าเรือ – โรงเรียน – ท่าเรือ

– อาหาร สำหรับเราเอง ๖ มื้อ

– เลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ

– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง

– อื่นๆ

ประมาณ ๒,๕๖๐ บาท

ไม่แวะรับรายทาง

ทุกท่านมีค่าเท่ากัน / สมาชิกในพื้นที่ เด็กเล็ก เด็กโต ค่าใช้จ่ายเท่ากัน

 

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)

– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่

– ขนม

– ของเล่น

– เครื่องเขียน

– อุปกรณ์กีฬา

– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง (โปรดระบุ เพื่อจะนำมาใช้ในส่วนนี้)

– ทุนซื้อขนมให้น้อง

– ทุนการศึกษาเด็ก

– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก

-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

 

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร

พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)

E-mail: Sunday2309@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔

(081-515 8564)

กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

 

ถ้าชอบกด Like

http://www.facebook.com/HappySeedsGroup

 

ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

 

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

 

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์

ความสนุกที่ไร้การพนัน

พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

 

http://www.facebook.com/Volunteaw

วิธีการร่วมเดินทาง

๑.ต้องรบกวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดก่อน (กฎข้อแรกของการไปเป็นครู คืออ่านมากกว่า ๘ บรรทัด)

๒.ส่งข้อมูลทางเมลล

sunday2309@hotmail.com

แจ้งว่า "จิตอาสา ครูอาสาเกาะพระทอง "

- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น

- ว-ด-ป เกิด

- เบอร์ติดต่อ

- อีเมล์

- เฟซบุ๊ก

หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้

โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี /หรือ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ เพื่อแบ่งเบา ผู้เข้าร่วม

เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน

******************************************

เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม

* * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * *

วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๕๖๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน

วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง

ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๕๖๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งที่สอง ๕๐๐ - ๑,๐๖๐ บาท

ครั้งที่สาม ส่วนที่เหลือ ??? บาท (ก่อนวันกิจกรรม)

*** หรือ หลังไมค์ ****

ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มหรือหาคนมาแทนได้

- ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า

***************************************************************

 

ค่าใช้จ่าย : 2560 บาท