ครูอาสา Teacher Volunteer
เปิดรับครูอาสา เทอม 1/2561 สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ต้องการประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียนที่ ชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยงปาเกอญอ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอนเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6 (ไม่รวมนักเรียนโตของหลักสูตร กศน.) เน้นสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้ ไม่จำกัด วัย/วุฒิ แต่มีความสามารถสอนได้ กินงายอยู่ง่ายในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทร./ Phone 095-9977724 เวลางาน
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

ส่งอีเมล์ เพื่อขอรายละเอียดก่อนสมัครที่ volunteerservice@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารและเดินทางเอง