ครูอาสาปันรัก ณ ดอยหลวงเชียงดาว Ss.10

วันที่ 20-27 มิ.ย. 62 (รอบ 10) 

ศศช.บ้านห้วยงู อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ลาหู่(ภาษาท้องถิ่น) และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน 

 

** กำหนดการเดินทาง ไป-กลับ ** 

■ วันที่ 20/06/62

19:30 น. จุดนัดพบ ศูนย์อาหาร สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ก่อนถึงหมอชิต 1.7 กม.) 

20:20 น. ขึ้นรถนครชัยแอร์ ออกเดินทาง ตรงเวลา

 

■ วันที่ 21/06/62

06:30 น. ถึงเชียงใหม่ รับประทานมื้อเช้า 

07:30 น. นั่งรถไปท่ารถช้างเผือก ต่อรถไปท่ารถเชียงดาว (ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) 

09:30 น. ซื้อของสด ข้าวสาร อาหารแห้ง เตรียมขึ้นดอย (เหมารถสองแถว ขึ้นดอย แวะถ่ายรูประเบียงดาว) 

11:00 น. ถึง อบต.เมืองคอง ทานมื้อเที่ยง เตรียมเข้าหมู่บ้าน 

13:00 น. ถึงหมู่บ้าน ศศช.บ้านห้วยงู 

 

■ วันที่ 26/06/62 (เดินทางกลับ)

11:00 น. เดินทางลงจากห้วยงู – เมืองคอง

13:00 น. ถึงท่ารถเชียงดาว 

16:00 น. ถึงอาเขต นครชัยแอร์เชียงใหม่ ฝากกระเป๋า เที่ยวในตัวเมือง 

20:30 น. เดินทางกลับ ถึง กทม เช้า 06:30 น. 

 

** กำหนดการสอนโครงการครูอาสา ** 

● วันแรก ของการสอน 

《วันแรกเปิดโลกเดินทาง เปิดใจเรียนรู้ครูและเด็ก》 

06:00 น. ตื่นนอน ช่วยกันทำอาหาร มื้อเช้า 

07.30 น. เตรียมเข้าแถว เคารพธงชาติ 

08.00 น. เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง นำเด็กๆออกกำลังกาย และดื่มนม 

09.00 น. จัดกิจกรรมสันทนาการ แนะนำตัวครูและเด็กนักรียน เพื่อทำความรู้จักกับเด็ก ๆ  จากนั้นจะเป็นการแนะนำประวัติโรงเรียน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากครูที่โรงเรียน (ครูตูน) และตัวแทนนักเรียน 

10.00 น. แยกสอนนักเรียน แบ่งครูอาสาประจำกิจกรรม  วิชานั้นๆ ทำการเรียนการสอนเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนครูสอนคนละ 1 ชม.จนครบทุกคนใน 1 วัน 

ในการสอนครูอาสาสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมด้วยได้ตามแนวการสอนของแต่ละท่าน ทั้งนี้แบ่งฐานการเรียนพิเศษเป็นวิชาพละ เพื่อเน้นด้านกีฬาให้เด็กๆ เพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนในห้องเรียน 

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมเด็กๆ 

12.30 น. สอนต่อ….. 

16.00 น. หมดเวลาเรียน ครูพักผ่อนตามสบาย 

17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน 

 

วันที่สอง-สาม-สี่ -ห้า

《 ฐานความรู้ สร้างสายสัมพันธ์ ครูและเด็ก》 

06.00 น.  ทำอาหาร รับประทานอารเช้า 

08.00 น.  ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอน 

08.30 น. สอนตามปกติ 

12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  

13.00 น. สอนต่อ 

16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน 

 

วันที่หก

《ครูอาสาสร้างสุข 》 

06.00 น. ตื่นเช้า ทำอาหาร รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น.  ครูอาสา พร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสาย ร่วมกิจกรรมยามเช้า ออกกำลังกายเช่นเคย 

09.00 น. เจอกันที่สนามบอลโรงเรียน ร่วมแข่งกีฬาสามัคคี (วิชาพละ รวม) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

13.00 น. ทำกิจกรรมต่อ เล่นเกมส์การละเล่นพื้นบ้าน 

15.00 น.  กิจกรรมอำลาครู 

16.00 น.  เสร็จภาระกิจ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

17.30 น. ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหาร รับประทานมื้อเย็น พักผ่อน 

 

● รับสมัครครูอาสา 10 ท่าน 

● ค่าสมัครท่านละ 3200 บาท 

● ค่าสมัคร คือ ค่าเดินทาง ค่ารถ ทั้งรถทัวร์ เมล์ สองแถวแดง และสองแถว​เหลือง และรถเหมาขึ้นดอยเข้าหมู่บ้าน (รวมทั้งไปกลับ)  ค่าข้าวสาร น้ำดื่ม  ค่าอาหารหาร กาแฟโอวัลติน​ (อาหารวันละ 3 มื้อ รวม 5 วัน 15 มื้อ)​

 

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ 

: SU Backpacker – ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว 

โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี 

เลขบัญชี : 684-6-02066-2 

ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์ 

บัญชี ธนาคาร ธนชาต 

หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

● รับสมัครครูอาสา 10 ท่าน 

● ค่าสมัครท่านละ 3200 บาท 

● ค่าสมัคร คือ ค่าเดินทาง ค่ารถ ทั้งรถทัวร์ เมล์ สองแถวแดง และสองแถว​เหลือง และรถเหมาขึ้นดอยเข้าหมู่บ้าน (รวมทั้งไปกลับ)  ค่าข้าวสาร น้ำดื่ม  ค่าอาหารหาร กาแฟโอวัลติน​ (อาหารวันละ 3 มื้อ รวม 5 วัน 15 มื้อ)​

 

● สามารถสมัครได้ที่ข้อความเพจ 

: SU Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเแเที่ยว 

โอนชำระค่าสมัครผ่าน บัญชี 

เลขบัญชี : 684-6-02066-2 

ชื่อบัญชี : นส.สุนันทา คีรีรักษ์ 

บัญชี ธนาคาร ธนชาต 

หรือโทรติดต่อสอบถาม 0833887463 ครูสุ

ค่าใช้จ่าย : 3200