ปัจจุบันยังมีโรงเรียนในชนบท ที่ขาดแคลน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที อยู่เป็นจำนวนมาก “โรงเรียนบ้านปากแดง” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านปากแดง หมู่ 4 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ขาดแคลน ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวน นักเรียนทั้งหมด 110 คน ครู 10 คน แต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้ไม่มีเลย ของเก่าที่มีพังชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด คอมพิวเตอร์ที่เสียถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของ ทำให้น้องๆนักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์เลย อาจเป็นผลให้เด็กได้เรียนรู้ไม่ทันต่อวิวัฒนาการของโลกที่พัฒนาไป
ทางกลุ่ม “ตาโขนอาสา” เล็งเห็นความสำคัญของน้องๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงริเริ่ม “โครงการ คอมฯเพื่อน้อง ก้าวทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1” ขึ้น โดยเปิดรับบริจาค คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ทั้งมือ1และมือ2 จากผู้ใจบุญ หรือร่วมสนับสนุน เงินทุน เพื่อใช้ในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
กลุ่ม “ตาโขนอาสา” จะทำการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านปากแดง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ต่อไป

โทร: 098-9536772
ไลน์ไอดี: takhon_vorunteer61
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : กลุ่ม ตาโขน อาสา